Hacı İlyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:104 Karasu İş Merkezi Kat:1 Daire:4 16220 Osmangazi/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

2021 – Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hayatları bu kadar birleşmiş iki insan boşanma kararı alınca:

 • Boşanma sebebini açıklamalı,
 • Çocukların velayetiyle ilgili karar vermeli,
 • Mal paylaşımını yapmalı.

Eğer eşler bu konularda ortak kararlara varabilirse anlaşmalı olarak boşanabilirler. Bunun için de birbirlerine anlaşmalı boşanma davası açmalıdırlar.

Bazen eşler bu konularda aynı fikirde olmayabilirler. Bu durumda da birbirlerine çekişmeli olarak boşanmalıdırlar ve aynı şekilde birbirlerine çekişmeli boşanma davası açmalılar.

Boşanmada Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
Boşanmada Önemli Noktalar

Boşanma Davası Çeşitleri

Bahsettiğimiz gibi çocukların velayeti, mal paylaşımı gibi konularda anlaşabilen çiftler anlaşmalı boşanma davası, herhangi bir konuda anlaşamayan çiftler ise çekişmeli boşanma davası açmalı.

Peki bu iki dava türünün farkları ve avantajları neler?

Boşanma Davası Türleri Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanma
Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma

Temel haliyle anlatmak gerekirse;

Anlaşmalı Boşanma Davası

Bu dava türünde taraflar bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlar. Bu protokol içerisinde boşanmaya dair husular yer alır. Eğer iki taraf da bu anlaşmayı kabul ediyorsa anlaşmalı boşanma davası açılır.
Dava açıldıktan sonra belirli koşullara göre boşanma gerçekleşebilir. Boşanmaya engel olabilecek bazı durumlar olduğu gibi, protokoldeki maddelerin kanunlara uygunluğu da hakim tarafından incelenecektir.
Anlaşmalı boşanma protokolünün ve anlaşmalı boşanma davasının gereklilikleri yerine getirilmişse en kısa sürede boşanmış olursunuz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Adından da anlaşılacağı gibi tarafların anlaşamadığı noktalar olduğu zaman çekişmeli olarak boşanmaları gerekir.
Çekişmeli boşanma davalarında eşler birbirlerinin kusurlu olduğunu iddia eder ve bunu kanıtlamak için mahkemeye deliller sunar.
Daha uzun ve yıpratıcı bir dava türüdür.

Hangi Nedenler ile Boşanma Davası Açılabilir?

Boşanma davası açan çift

Boşanma, resmi olarak evli olan çiftlerin evliliklerini sona erdirmek istemeleri durumunda hâkimin evliliğin sona ermesi yönünde karar vermesi olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda boşanma ile ilgili kanunlar Medeni Kanun’da detayları ile belirtilmiştir.

Boşanmanın gerçekleşmesi için ortada boşanmak için geçerli sebepler olmalıdır.

Bu sebepler evlilik kavramının bağlı olduğu ilkelere aykırı bazı durumların gerçekleşmesi olarak tarif edilebilir. İşte boşanmaya sebebiyet verebilecek ilkeler

Temelden Sarsılma İlkesi

Evlilik kurumunun dayandığı bazı temeller vardır. Eşler arasındaki anlayış, uyum, karşılıklı saygı ve sevgi ortadan kaybolmuşsa evlilik birliği temelden sarsılmış demektir.

Örnek vermek gerekirse, eğer eşler;

 • Birbirine sürekli hakaretlerde bulunuyorsa,
 • Birbirini öldürmekle tehdit ediyorsa,
 • Alkol veya kumar gibi sorunlar yüzünden huzursuzluk yaşıyorsa,
 • Birbirlerinin ailesine hakaret ediyorsa,
 • Birbirini yaralıyorsa,
 • Sık sık evi terk ediyorsa
 • Aralarında fikir ayrılıkları yaşıyorsa,
 • Kültür ve gelenek olarak birbirleriyle uyuşmuyorsa

ve bunlara benzer şekillerde evlilik birliğinin temelini oluşturan değerlere karşı hareketlerde bulunuyorsa, temelden sarsılma ilkesine göre boşanma davası açılabilir.

temelden sarsılma ilkesine göre boşanma davası nasıl açılır

Ancak bu ilkeye dayanarak boşanma davası açabilmek için eşlerin en az 1 yıldır evli olması gerekmektedir. Kanunen böyle bir şart konulmuş olmasının sebebi, yeni evli çiftlerin birbirlerine zaman tanıması ve gerçekten anlaşamadıklarından emin olması içindir.

Eğer bu sebeple boşanma davası açılmış fakat eşlerin boşanması uygun görülmemişse, dava üzerinden 3 yıl geçmesi durumunda hala evlilik birliği kurulamamışsa eşler koşulsuz olarak boşanabilir.

Türkiye’de boşanma davalarının büyük çoğunluğu temelden sarsılma ilkesi doğrultusunda açılmaktadır.

Yalnız dikkat edilmesi gereken bir durum, temelden sarsılma ilkesine sebep olan olayların evlilikten sonra olmuş olması gerekmektedir. Yani evlilik öncesinde yaşanan olaylar bu davaya sebep olarak gösterilemez.

İrade İlkesi

Türk Medeni Kanunu’na göre eşler evlenme kararını ortak iradeleriyle alabiliyorsa aynı şekilde yine ortak iradelerini kullanarak boşanma hakları vardır.

Kısacası bu ilke eşlerin ortak iradeleri ile evliliklerini sonlandırabilmesi anlamına gelir. Yani hem siz hem de eşiniz karşılıklı olarak ayrılmak istiyorsanız, kanunen boşanmanız için başka bir gerekçeye gerek görülmez.

Kusur İlkesi

Kusur ilkesi Türkiye’de hala geçerliliğini korusa da çağdaş birçok hukuk sisteminde bu ilke artık bulunmamaktadır. Çünkü, kusur ilkesine dayanan boşanma davaları, kusurlu kişi için yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır.

boşanmada kusur ilkesine göre nasıl dava açılır

Kusur ilkesine dayanan boşanma davalarında, davayı açan eş, diğer eşin kusurlu olduğunu ispatlamalıdır. Davayı açan eşin kusurları da olabilir ancak diğer eşin kendisinden daha fazla olduğunu ve kendisinin de daha az kusurlu olduğunu göstermelidir. Bu yüzden özellikle bu ilkeye dayanan boşanma davaları çok çekişmeli geçmekte ve iki tarafı da yıpratmaktadır.

Evliliğin devam etmesine engel olan kusurlar;

 • Fiziksel şiddet uygulamak,
 • Hakaret etmek,
 • Ahlak dışı isteklerde bulunmak,
 • Evi terk etmek,
 • Aldatmak,
 • Kötü ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak

ve diğer başlıkta da bahsettiğimiz üzere evliliği temelden sarsan olaylardır.

Bu dava sürecinde iki taraf da birbirlerinin kusurlarını, somut olaylarla kanıtlar. Dava sonucunda taraflardan birisi daha kusurlu veya iki taraf da eşit kusurlu bulunur. Az kusurlu olan taraf diğerinden tazminat ve nafaka talep edebilir.

Hangi kusurun birbirine göre daha ağır kabul edildiği ise geçmişteki Yargıtay kararlarına göre değerlendirilir. Bunları iyi bir şekilde değerlendirmek için uzman bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

Elverişsizlik İlkesi

elverişsizlik ilkesine göre boşanma davası nasıl açılır

Elverişsizlik ilkesi; eşlerden birisinin akli ya da fiziksel sebepler nedeniyle, eşine karşı sorumluluklarını yerine getirememesi olarak tanımlanabilir. Örneğin eşlerden birisinin psikolojik rahatsızlığı diğer eş için evliliğin çekilmez olmasına neden olabilir.

Burda dikkat edilmesi gereken bir nokta, eşlerden birisinin rahatsızlığının diğer eş için evliliği çekilmez kılması gerekir. Örneğin eşlerden birisinin baş parmağının olmaması onun fiziksel bir eksikliğidir ancak bunun diğer eş için evliliği çekilmez kılması beklenemez.

Elverişsiz olan eş akıl hastası olabilir veya ciddi bir fiziksel rahatsızlığı olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, eşin bu rahatsızlığının iyileşmesinin mümkün olmadığı belgeyle kanıtlanmalıdır. Yani alanında uzman bir doktor raporu bulunmalıdır.

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Dava açmak için öncelikli olarak gerekli olan belge anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma dilekçesidir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi adına boşanma protokolüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu protokolde ortak çocuğun velayeti, evlilik süresince edinilen mallar, tazminat ve nafaka gibi boşanmanın sonuçları ile ilgili uzlaşıldığının beyan edilmesi gerekmektedir.

Eğer çiftler aralarında uzlaşmaya varamadıysa, bu durumda dava çekişmeli boşanma davası olarak açılacaktır. Bu durumda tarafların iddia ettikleri konu ve olayları tanık ve deliller ile birlikte ispatlamaları gerekmektedir. Bunun için tüm deliller toplanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca boşanma sürecinde çekişmeli olan davanın anlaşmalı boşanmaya dönmesi de söz konusu olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokü ile Boşanma

Anlaşmalı boşanma, isminden de anlaşılacağı gibi tarafların bütün detaylar üzerinde uzlaştıkları boşanma türüdür. Boşanma süreci duygusal olarak yoğun ve zor bir süreçtir.

Bunun yanı sıra bireyler yeni bir hayata geçerken, geçmiş kazanımlarından kendi paylarına düşen kazancı almalı ve hukuki haklarını korumalıdır.

Boşanmayı gerektirecek durumlar oluştuğu takdirde bu süreç anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası ile ilerleyebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü ile gerçekleşen boşanmalar, genellikle tek celsede tamamlanmakta ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşılmaktadır.

Sizin için hazırladığımız test sayesinde anlaşmalı boşanma davası için gerekli şartları yerine getirip getirmediğinizi öğrenebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Uygunluk Testi

Anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getiririp getirmediğinizi bu test sayesinde hemen öğrenin!

Tarafların hakları ve talepleri noktasında davadan önce anlaşmalarını öngören bu uygulama, dikkatli hazırlanacak protokoller çerçevesinde son derece verimli sonuçları olan bir uygulamadır. Tarafların boşanma kararı verdikten sonra, mümkünse boşanma avukatları ile anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlayarak aile mahkemesine başvurmaları ile süreç başlar. Bu protokolde en önemli kısım uzlaşma aşamasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İmzalayan Eşler

Haklarını tam anlamı ile kapsamayan anlaşmalı boşanma protokolü nedeniyle mağdur olmuş pek çok kişi söz konusudur ve bu durumun geri dönüşü yoktur.

İşte bu nedenle sadece anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanması, davaya başvuru yapılması ve sürecin takip edilmesi için değil, protokolün eksiksiz biçimde hazırlanması için de boşanma avukatları vekiliniz olmalıdır. Çok hızlı ve etkili bir boşanma davası olduğu için, anlaşmalı boşanma protokolü ile gerçekleşen boşanmaların tarafların herhangi birisine zarar vermemesi bakımından uzmanların denetiminde olması faydalıdır.

Anlaşmalı boşanma için avukata sahip olmanız bir zorunluluk değildir. Ancak hukuki haklarınızın güvence altında olması adına hayat boyu sizin için sonuçları olacak bu belgenin doğru hazırlanması gerekir.

Şartlar ne olursa olsun, boşanacağınız eşinize ne kadar güvenirseniz güvenin, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama süreçlerinde çok dikkatli olun. Haklarınızı ve taleplerinizin karşılıklarını mutlaka sözleşmeye ekleyin.

Protokolün İçeriği Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanmanın detaylarına ilişkin bütün detayları içeren, kurumlar arası veya devletler arası sözleşmeler gibi, tarafları ömür boyu bağlayıcılığı olan resmi bir sözleşmedir. Anlaşmalı boşanma protokolüne çoğunlukla konu olan konu başlıkları şöyledir:

 • Tazminat: Eğer tazminat ödenmesi kararlaştırılmışsa bu tazminatın ne kadar olacağı ve ödeme şeklinin nasıl olacağına ilişkin detaylar.
 • Nafaka: Nafaka ödenip ödenmeyeceği ve nafakanın miktarı, ödeme şekli ile ilgili detaylar.
 • Çocuklar: Eşlerin 18 yaşından küçük (ergin olmayan) veya ergin kısıtlı çocukları ve çocukların vesayetine ilişkin detaylar.
  • Not: Türk Medeni Kanunu’nda kısıtlılık hukuki bir tanımdır ve bireyin çeşitli sebeplerden bir vesayet altında bulundurulması gerektiği anlamına gelir.
 • Mal Paylaşımı: Eşlerin sahip oldukları malları nasıl paylaşacağına ilişkin detaylar mal paylaşımı bölümünde açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Ziynet Eşyaları: Düğünde takılan takılar ziynet eşyası olarak değerlendirilmektedir. Ziynet eşyaları da boşanma protokolünün içeriğine dahildir.
 • Soyadı Kullanımı: Boşanma sonucu soyadı kullanım hakkının devam edip etmeyeceğine ilişkin karar.
 • Müşterek Borçlar: Eşler mal paylaşımı yaptığı gibi, sahip oldukları borçların ödenmesine ilişkin olarak da ortak bir noktada anlaşmalıdır.
 • Aile Konutu: Eşlerin evliliklerini devam ettirdiği ev, aile konutu olarak tanımlanır ve burada kimin oturmaya devam edeceği de boşanma protokolünde belirtilmelidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tüm detaylar yer almalıdır. Taraflarca kabul edilen ve hakim tarafından onaylanan protokol, içeriği ne olursa olsun, hukuki bir belgedir ve yaşam boyunca tarafları bağlayacaktır.

Örneğin, eşler nafaka konusunda bu protokolde belirlenen şartlar dışında bir talepte bulunamazlar.

Aynı şekilde velayet durumu da bu davaların esaslı konularından bir tanesidir. Eşlerin çocukların velayetleri konusunda net bir anlaşma sağlamış olmaları önem arz eder.

Bu nedenle bir uzman görüşüne başvurmak gereklidir. Anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma dilekçesi gibi belgelerin, avukatsız hazırlanarak başvuru yapılması durumunda taraflar mağduriyet yaşayabilmektedir.

Özellikle boşanma davalarında objektif ve hukuki bir bakış açısı, tarafların duygusal davranmasıyla ortaya çıkabilecek hak kaybını engelleyecektir.

Avukat Fatih Yavaş

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı Vardır!

Anlaşmalı boşanma protokolü, hakim tarafından onaylandıktan sonra hayatınızı ciddi şekilde etkileyen bir belgeye dönüşür. Anlaşmalı boşanma dilekçesindeki olarak mahkemeye sunacağınız ve duruşma sırasında kabul ettiğinizi sözlü olarak beyan edeceğiniz bu belge, tüm detayları ile mükemmel biçimde hazırlanmış olmalıdır. Mahkemeler elbette taraflar adına duruşmalar yapmak sureti ile hak mahrumiyetine sebep olmadan adalet dağıtmak fonksiyonuna sahiptir ancak zaten anlaşmalı boşanma kavramı bu süreci ortadan kaldırmak için ortaya çıkarılmış bir süreçtir. Normalde aylar, hatta yıllar süren boşanma süreçlerini, tarafların aralarında anlaşmasını sağlayarak tek duruşmaya indirgeyen sistem kapsamında, mahkeme herhangi bir soruşturma yoluna gitmez. Usule uygun şekilde yapılacak başvurular kabul edilir ve tarafların iradesi alındıktan sonra dava tamamlanır. Maalesef davadan sonra ortaya çıkacak durumlara itiraz hakkı yoktur. İşte bu nedenle Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken, haklarınızı koruyacak bir avukata başvurmanız gerekir.

Gerek hukuki koşullar, gerekse haklarınızın eksiksiz biçimde teslim edilebilmesi için boşanma avukatı gerekli şartları yerine getirecektir. Bu süreçte belki de en kolay işlem anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamak olacaktır. Şekil şartları bakımından kanunda açık biçimde belirtilen kısımların doldurulmasını avukatsız da yapabilirsiniz. Ama boşanma protokolünün hazırlanması sıkıntılı bir işlemdir. Avukat sizin için haklarınızı korumanın yanında, sürecin sorunsuz ilerlemesini de sağlayabilmektedir. Bu süreçte avukatlardan destek alma zorunluluğu yoksa da, genellikle bu yöntem benimsenir.

İyi Bir Boşanma Avukatının Dava Sürecine Etkisi Nedir?

Bazı durumlarda boşanma davası eşler için çok sıkıntılı bir süreç olabilir. Boşanma davasının nasıl açılacağıyla ilgili atılan yanlış adımlar bile dava sürecinde çiftleri zor duruma sokabilir. Her iki tarafın da boşanma davası sürecini en az zorlukla yürütmesi için hangi avukattan destek alındığı büyük önem taşımaktadır. Çünkü boşanma davası sürecinin olması gerektiği gibi ilerlemesi için tecrübeli bir avukatın bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda kişilerin gerek ortak çocukların velayeti, gerekse de mal paylaşımı ile ilgili deneyimli bir avukat tarafından yönlendirilmeleri, çiftlerin boşanma sürecini en az zarar ile atlatmalarını sağlayacaklardır.

Boşanma davalarında olay ve olguların şeffaf bir şekilde izah edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple de danışmanlık hizmeti alınan avukat ile görüşme esnasında doğru bilgiler paylaşmak oldukça önemlidir. İyi bir boşanma avukatı ise müvekkilinin kendisiyle paylaştığı bilgileri toplayarak mahkemeye sunacaktır. Ayrıca işinde uzman bir Bursa avukat, deneyim ve hukuki bilgilerini dava sürecinde iyi şekilde hayata geçirebilecektir.

Tüm bunların yanı sıra anlaşmalı boşanma davası sürecinde çiftlerin birbirleri ile uzlaşmaya varmış olmaları nedeniyle avukatın rolü daha azdır. Ancak çekişmeli davalarda çiftler arasında ciddi sorunlar bulunması nedeniyle boşanma avukatı seçimi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda mağdur olan eşin mal varlığının korunması, nafaka, tazminat ve velayet gibi süreçlerin en iyi şekilde tamamlanması adına uzman bir avukat tercih edilmelidir.

Yazımızı beğendiniz mi?

Puan vermek için yıldızı tıklayın

Ortalama puan 4.6 / 5. Oy sayısı: 9

Bu konu hakkında 1 yorum

 1. Gözde dedi ki:

  Benim eşim bana sürekli küfürlü konuşuyor ve beni küçümsüyor. Ona karşılık veremiyorum, çünkü korkuyorum. Artık ben kaldıramaz hale geldim, gözümü kararttım ve eşimin akrabaları da evdeyken ona karşılık verdim. Bana çok sinirlendi ve bağırdı, onların yanında olmasak dövecekti resmen. Ben artık onunla aynı evde yaşamak istemiyorum. Ona farkettirmeden nasıl boşanma davası açabilirim ve gelirim olmadığı için nafakaya da ihtiyacım olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir