Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Kategori: Aile Hukuku ve Boşanma

Bu kategoride anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, aile hukuku, boşanma davası sürecinin yönetilmesi gibi konulardaki yazılarımız bulunmaktadır.

Nafaka Artırım Davası

Nafaka, boşanma davaları veya diğer durumlar sonucunda, bir kişinin diğerine veya bir yakınına geçimlik olarak ödemekle yükümlü olduğu aylık bir ödemedir. Nafaka, ihtiyaç sahibi olan tarafın maddi desteğini sağlamak amacıyla

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Sağlık Giderleri, Eğitim Giderleri Gibi Giderler Kim Tarafından Karşılanır?

Türk Medeni Kanunu uyarınca, boşanmış bir çiftin çocuğun velayeti bir ebeveyne verilmişse ve diğer ebeveyne kişisel ilişki hakkı tanınmışsa, velayeti almayan ebeveyn çocuğun masraflarına katılmakla yükümlüdür. Bu durumda, çocuğun sağlık,

Almanya’da Boşanan Türkiye’de Nasıl Boşanır? – Yurt Dışından Olan Boşanma Kararı Türkiye’de Nasıl Geçerli Olur?

Almanya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye’de sürekli ikamet izni (Mavi Kart) sahibi olan kişiler, Almanya’daki yerel mahkemelere boşanma başvurusunda bulunabilirler. Almanya’da boşanma süreci genellikle yerel mahkemelerde yürütülür. Boşanma işlemleri

Nafaka Verilemeyecek Haller

genel olarak bir yardım türüdür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) dört tür nafaka düzenlenmiştir. Bunlar tedbir, iştirak, yoksulluk ve yardım nafakasıdır. Bunlardan eş ile ilgili olan nafaka, tedbir ve

Boşanma Davalarında Af

Boşanma, evliliğin sona erme nedenlerinden bir tanesidir. Boşanma davası açılabilmesi için gerekli nedenler ise, daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere genel ve özel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma

Boşanma Davası Süresince Veya Sonrasında Anne Çocuğu Göstermezse Ne Olur? – Çocuk Teslimine Muhalefet Suçu

Bu yazımızda taraflar arasında devam eden bir boşanma davası süresince, geçici velayet hakkına sahip olan tarafın, boşanmakta olduğu diğer eşe, kurulan kişisel ilişki günlerinde çocuğu göstermemesi durumunda oluşan “Çocuk Teslimine

Boşanma Davası Neden Reddedilir? Boşanma Hangi Hallerde Olmaz?

Daha önceki yazılarımızda boşanma sebeplerini ayrı ayrı incelemiş, kapsamlı açıklamalarda bulunmuş durumdayız. Bu yazımızda açılan boşanma talepli davanın neden reddedilebileceğini, reddedilme sebeplerinin neler olabileceğini dile getirmeye çalışacağız. Bu kısımda önemle

Bosanmada Avukatin Rolu

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Rolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında boşanma avukatı, taraflar arasında anlaşılan konuları dikkatlice inceler ve protokol metninin hak ve yükümlülükleri açısından doğruluğunu değerlendirir. Avukat, taraflar arasındaki anlaşmayı ileriki yıllarda yeniden dava açılmasını önleyecek

Bosanma Davasi

Önceden Açılan Boşanma Davasının Yeni Açılan Boşanma Davasına Etkisi

Önceden açılan boşanma davasının yeni açılan boşanma davalarına olan etkisinin tespiti bakımından çeşitli ihtimaller bulunmakta olup her bir ihtimal bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu yazımızda örneklerle her bir

Velayetin Degistirilmesi Davasi

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Türk Medeni Kanununun 335. Maddesine göre; henüz ergin olmamış olan çocuk anne ve babasının velayeti altındadır. Tarafların boşanması halinde velayet; çocuk kime verildi ise onun tarafından kullanılır. Eşlerden birinin ölmesi

Call Now Button Bizi Arayın