Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Nafaka Artırım Davası

Nafaka, boşanma davaları veya diğer durumlar sonucunda, bir kişinin diğerine veya bir yakınına geçimlik olarak ödemekle yükümlü olduğu aylık bir ödemedir. Nafaka, ihtiyaç sahibi olan tarafın maddi desteğini sağlamak amacıyla mahkeme kararıyla belirlenir. Nafakanın miktarı ve süresi, tarafların ekonomik durumu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka artırım davası, mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın yetersiz olduğu durumlarda veya tarafların ekonomik durumlarında değişiklikler olduğunda açılan bir davadır. Bu dava, mahkeme tarafından belirlenen nafakanın, ihtiyaçları karşılamaya yetmediği her durumda açılabilir. Nafaka artırım davası, nafaka miktarının güncellenmesini ve artırılmasını talep etmek için kullanılır.

Nafaka Artırım Davası Şartları

Nafaka artırım davası açılabilmesi için öncelikle daha önce mahkemece hükmedilmiş bir nafakanın olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası fark etmeksizin, mahkeme tarafından hükmedilen bir nafaka kararı olmadan nafakanın artırılması talep edilemez.

İkinci şart ise mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın yetersiz olması veya tarafların ekonomik durumlarında olağanüstü değişikliklerin olmasıdır. Örneğin, paranın alım gücünün zaman içinde azalması veya ihtiyaçların artması gibi durumlar nafaka artırım davası açılmasını gerektirebilir. Aynı şekilde, nafaka borçlusunun hayat standartlarında olağanüstü değişikliklerin olması durumunda da nafakanın artırılması talep edilebilir.

Nafaka artırım davası için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Nafaka alacaklısı, nafakanın yetersiz olduğunu fark ettiği herhangi bir zamanda nafaka artırım davası açabilir. Ancak dürüstlük kuralına uygun hareket etmek önemlidir. Boşanma kararının hemen ardından nafaka artırım davası açılması durumunda, olağanüstü nedenlerin ispat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tarafların sürekli olarak nafaka davalarıyla uğraşmak istemeyeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, TÜİK tarafından belirlenen oranlarda nafakanın yıllık olarak artırılması talep edilebilir.

Nafaka Nasıl Belirlenir?

Nafaka miktarı, tarafların ekonomik durumu ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Müşterek çocuk için iştirak nafakası, anne ve babanın ekonomik durumları ve çocuğun giderleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Yardım nafakası, nafaka talep eden tarafın ekonomik durumu ve nafaka borçlusunun ekonomik durumu dikkate alınarak belirlenir. Yoksulluk nafakasının belirlenmesinde de benzer bir yöntem izlenir.

Hakimlere nafaka miktarını belirlemek için geniş takdir yetkisi verilmiştir. Nafaka miktarı, nafaka borçlusunun ekonomik durumunu zor duruma düşürmeyecek şekilde belirlenir. Aynı şekilde, nafaka alacaklısının da mağduriyet yaşamaması için nafaka miktarı hakkaniyetli bir şekilde belirlenmelidir.

Tarafların ekonomik durumu, mahkeme tarafından yapılacak olan sosyal ve ekonomik durum araştırmasıyla belirlenir. Bu araştırma, SED araştırması olarak adlandırılır. SED araştırması, davanın taraflarının bulunduğu yerdeki polis veya jandarma tarafından gerçekleştirilir. Bu araştırmada tarafların geliri, mal varlıkları, giderleri, bakmakla yükümlü oldukları kişiler, kira gelirleri, sağlık sorunları gibi birçok soru yöneltilir. SED araştırması, nafakanın belirlenmesinde büyük önem taşır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Artırımı

Anlaşmalı boşanma, eşlerin birlikte başvurması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesiyle gerçekleşen bir boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanmada, eşlerin boşanma, velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda anlaşmaya varmaları gerekir.

Anlaşmalı boşanmada, nafakanın artırılması talebiyle birlikte mahkemeye başvurulabilir. Nafakanın artırılması için nafaka miktarının yetersiz olduğunun ispat edilmesi ve tarafların ekonomik durumlarında değişikliklerin olduğunun belgelenmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma sonrasında nafaka artırımının gerçekleşmesi durumunda, nafaka artış oranı belirlenmesinde tarafların menfaati bulunmaktadır. Aksi takdirde, nafaka artırım davasıyla karşı karşıya kalınması muhtemeldir.

Nafaka Artırım Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Nafaka artırım dilekçesi hazırlanırken öncelikle davanın açılacağı mahkemenin belirtilmesi gerekmektedir. Daha sonra davanın taraflarının isimleri, soyisimleri, kimlik numaraları ve adresleri yazılır. Dilekçenin açıklama kısmında, nafakanın artırılması talebinin gerekçeleri sıra numaralarıyla belirtilmelidir. Gerekçelerin açık ve somut bir şekilde ifade edilmesi önemlidir.

Dilekçenin açıklama kısmından sonra deliller sıra numaralarıyla belirtilmelidir. Delillerin sunulması önemlidir, çünkü ilerleyen süreçte delillerin sunulmasının mümkün olmayacağı unutulmamalıdır. Son olarak, nafakanın artırılması talep edilen miktarın açık bir şekilde ifade edilmesi ve dilekçenin imzalanması gerekmektedir.

Çocuğun Nafakası Artırım Davası

İştirak nafakası, boşanma kararı sonrasında velayeti kendisine verilmeyen anne veya babanın, çocuğun bakımı, eğitimi, sağlığı ve zorunlu ihtiyaçlarına katkıda bulunması için ödenen nafakadır. İştirak nafakası, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hesaplanmaya başlanır. İştirak nafakası, çocuğun yaşının, ihtiyaçlarının artması veya özel okul masraflarının ortaya çıkması gibi durumlarda artırılabilir.

İştirak nafakasının artırılması davasında, çocuğun giderlerinin somut deliller ve yaşam tecrübeleriyle ispat edilmesi gerekmektedir. Okul masrafları, sağlık harcamaları, servis masrafları gibi çocuğun ihtiyaçları belgelerle desteklenmelidir. Delillerin sunulmasının mümkün olmadığı durumlarda ise yaşam tecrübeleri ve giderlerin arttığına dair bilgiler sunulabilir.

Davalı tarafın ise cevap dilekçesiyle taleplere cevap vermesi gerekmektedir. Mahkeme, talepleri değerlendirdikten sonra nafakanın artırılması gerektiğine hükmedebilir.

Çocuğun Nafaka Artırım Dilekçesi

İştirak nafakası artırım davası açılırken, nafaka alacaklısının yerleşim yeri aile mahkemesine bir dilekçe yazmalıdır. Dilekçede nafakanın artırılması talepleri ve gerekçeleri somut bir şekilde ifade edilmelidir. Dilekçenin ekinde çocuğun ihtiyaçlarını ispatlayan belgeler sunulmalıdır.

Bu şekilde nafaka artırım davası açılarak, çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir nafaka miktarının belirlenmesi sağlanabilir.

Sonuç

Nafaka artırım davaları, mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın yetersiz olduğu durumlarda veya tarafların ekonomik durumlarında değişiklikler olduğunda açılan davalardır. Nafaka artırım dilekçesi hazırlanırken, mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın yetersiz olduğunun ve tarafların ekonomik durumlarında değişikliklerin olduğunun belgelenmesi önemlidir. Mahkeme, delilleri değerlendirdikten sonra nafakanın artırılması gerektiğine karar verebilir. Çocuğun nafakası artırım davalarında da çocuğun ihtiyaçlarının somut delillerle ispatlanması önemlidir. Bu şekilde, nafakanın artırılması ve çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması sağlanabilir.

Yazımızı beğendiniz mi?

Puan vermek için yıldızı tıklayın

Ortalama puan 5 / 5. Oy sayısı: 6

Call Now Button Bizi Arayın