Hacı İlyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:104 Karasu İş Merkezi Kat:1 Daire:4 16220 Osmangazi/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Boşanmada Mal Paylaşımı

2023 Yılında Nafaka ve Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma davalarındaki önemli konulardan birisi de mal paylaşımının nasıl olacağıdır. Maya Hukuk olarak bu yazıda boşanma sonucunda eşler arasında mal paylaşımının güncel olarak nasıl olacağını, kanunlarıyla birlikte detaylı olarak açıkladık.

İsim Değiştirme Davaları

İsim değiştirme davaları, bir kişinin doğumundan itibaren verilen ismini değiştirme talebinde bulunmasıyla açılır. Bu davaların açılma nedenleri arasında, bir kadının evlilik sonrasında evlilik öncesindeki soy isimini kullanma talebi, bir kişinin

Bosanmada Avukatin Rolu

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Rolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında boşanma avukatı, taraflar arasında anlaşılan konuları dikkatlice inceler ve protokol metninin hak ve yükümlülükleri açısından doğruluğunu değerlendirir. Avukat, taraflar arasındaki anlaşmayı ileriki yıllarda yeniden dava açılmasını önleyecek

Bosanma Davasi

Önceden Açılan Boşanma Davasının Yeni Açılan Boşanma Davasına Etkisi

Önceden açılan boşanma davasının yeni açılan boşanma davalarına olan etkisinin tespiti bakımından çeşitli ihtimaller bulunmakta olup her bir ihtimal bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu yazımızda örneklerle her bir

Velayetin Degistirilmesi Davasi

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Türk Medeni Kanununun 335. Maddesine göre; henüz ergin olmamış olan çocuk anne ve babasının velayeti altındadır. Tarafların boşanması halinde velayet; çocuk kime verildi ise onun tarafından kullanılır. Eşlerden birinin ölmesi

cinsel birliktelik olmamasi sebebiyle bosanma

Cinsel Birliktelik Olmaması veya Cinsel Şiddet Sebebiyle Boşanma

İçindekiler Eşlerden Birinin Cinsel Birliktelik Kurmaktan Kaçınması Boşanma Sebebi midir?Vajinusmus Olan Kadının Tedaviden Kaçınması Boşanma Sebebi midir?Erkeğin Kadını Cinsel Birlikteliğe Zorlaması Halinde Kadının Hakları Nelerdir?Eşlerden Birinin Yatakları Ayırması Halinde Diğer

Nişan Eşyalarının İadesi

Nişanlanma; bir erkek ve bir kadının yörenin örf ve adetlerine veya kendi tercihlerine göre ileride evleneceklerine dair niyetlerini açıkladıkları tören olarak tanımlanmaktadır. Nişanlılık süreci evlenmekle tamamlandığı gibi bazı durumlarda evlenmek

Bosanmada Kadinin Haklari

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Kanun koyucu, Türk Hukukunda boşanma davalarını açıklarken; kadınların sahip oldukları hakları yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçme amacıyla düzenlemiştir. Boşanmada eşlerin hakkı eşit olarak tanımlanırken, evlilik birliğini bozucu nitelikte, eşini hak kaybına

Boşanma Davasından Vazgeçme ve Feragat Etme

Aile mahkemesine açılmış olan, evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla devam eden boşanma davaları kesin karara bağlanana kadar olan süreç içerisinde, davadan feragat etmek veya vazgeçmek mümkündür.  Hangisini Seçmelisiniz? Feragat Mi? Vazgeçmek

uyap

UYAP VATANDAŞ PORTAL BİLGİ SİSTEMİ NEDİR VE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bütün vatandaşlara sunulan; tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde geçerli, vatandaşların elektronik ortamda yargıya daha hızlı erişmeleri ve yargı hizmetlerinden en iyi şekilde

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Adından anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanmalarda imzalanan protokoldür. Anlaşmalı boşanma protokolü genel bir akit niteliğindedir. Şekil bakımından herhangi bir şart aranmıyor olsa da, mahkemece muğlak hususların olmaması istenecektir. Net ifadelerin kullanılması gerekir.