Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Boşanmada Mal Paylaşımı

2024 Yılında Nafaka ve Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma davalarındaki önemli konulardan birisi de mal paylaşımının nasıl olacağıdır. Maya Hukuk olarak bu yazıda boşanma sonucunda eşler arasında mal paylaşımının güncel olarak nasıl olacağını, kanunlarıyla birlikte detaylı olarak açıkladık.

Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Bilindiği üzere boşanma davaları ilk olarak genel sebebe dayanan ve özel sebebe dayanan boşanma davaları olarak ikiye, genel sebebe dayanan boşanma davaları ise anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları

Anlaşmalı Boşanma Davası Uygunluk Testi

Boşanma kararı almak her zaman kolay olmayabilir ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlikler olabilir. Anlaşmalı boşanma, çiftler için genellikle daha az stresli ve daha hızlı bir çözüm yoludur, ancak her

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Sağlık Giderleri, Eğitim Giderleri Gibi Giderler Kim Tarafından Karşılanır?

Türk Medeni Kanunu uyarınca, boşanmış bir çiftin çocuğun velayeti bir ebeveyne verilmişse ve diğer ebeveyne kişisel ilişki hakkı tanınmışsa, velayeti almayan ebeveyn çocuğun masraflarına katılmakla yükümlüdür. Bu durumda, çocuğun sağlık,

Evlenmeden Önce Eşe Yalan Söylenmesi Sebebiyle Boşanma

Boşanma, evlilik birliğinin sona erdirilmesi hallerinden bir tanesidir. Boşanma ancak bir mahkeme kararı ile gerçekleşebilir. Boşanma nedenleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) 161 vd. hükümlerince düzenlenmiştir. Bu nedenler özel

Almanya’da Boşanan Türkiye’de Nasıl Boşanır? – Yurt Dışından Olan Boşanma Kararı Türkiye’de Nasıl Geçerli Olur?

Almanya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye’de sürekli ikamet izni (Mavi Kart) sahibi olan kişiler, Almanya’daki yerel mahkemelere boşanma başvurusunda bulunabilirler. Almanya’da boşanma süreci genellikle yerel mahkemelerde yürütülür. Boşanma işlemleri

Bursa Boşanma Avukatı Araması Sırasında Merak Edilen Soruların Cevapları 2023

Daha önceki yazılarımızda boşanma davalarının sebepleri, boşanma davalarının ilerleyiş şekilleri ve boşanma davalarının sonuçları hakkında kapsamlı açıklamalarda bulunmuş durumdayız. Bu yazımızda, diğer yazılarımıza ek olarak, boşanma “bursa boşanma avukatı” araması

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulama Alanı

Bir kimsenin şiddete maruz bırakılması temel insan hakları ihlallerinden biridir. Şiddetin şu veya bu şekilde hukuka uygun yöntemlerle engellenmesi, önlenmesi, yarattığı sonuçların giderilmesi gerekmektedir. Bu nedenden ötürü Türk Hukukunda, 6284

Nafaka Verilemeyecek Haller

genel olarak bir yardım türüdür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) dört tür nafaka düzenlenmiştir. Bunlar tedbir, iştirak, yoksulluk ve yardım nafakasıdır. Bunlardan eş ile ilgili olan nafaka, tedbir ve

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası

Evlatlık ilişkisinin kaldırılması için, evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası açılmalıdır. Evlatlık ilişkisinin kaldırılması 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 317 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Evlatlık ilişkisinin kaldırılması işlemi, evlat edinme işlemi ile

Evlat Edinme ve Evlat Edinme Şartları

Türk Hukukunda soy bağı, kural olarak doğumla kurulur. Fakat tanıma, babalık davası gibi soy bağı kurulmasına ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunların dışında soy bağının kurulması, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun