Hacı İlyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:104 Karasu İş Merkezi Kat:1 Daire:4 16220 Osmangazi/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

2021 Yılında Nafaka ve Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma davalarındaki önemli konulardan birisi de mal paylaşımının nasıl olacağıdır. Maya Hukuk olarak bu yazıda boşanma sonucunda eşler arasında mal paylaşımının güncel olarak nasıl olacağını, kanunlarıyla birlikte detaylı olarak açıkladık. Yenilenen medeni kanuna göre, edinilmiş mallara katılma rejimini ve mal rejimi sözleşmesini aktarıyoruz.

Boşanmada Mal Paylaşımı

2021 Yılında Medeni Kanuna Göre Mallar Nasıl Paylaşılır

Medeni kanun, 2002 yılının başından itibaren, yani 01.01.2002 tarihinden itibaren yenilenmiştir. Bugün hala geçerli olan medeni kanuna göre eşler arası mal paylaşımında eşitlik esas tutulmaktadır. Ancak, konuyla ilgili tarafların hakkını korumaya yönelik istisna durumlar vardır.

Türk medeni kanununun 202 – 281 maddeleri boyunca eşler arası mal paylaşımına ait kanunlar yer almaktadır. Buradaki kanunlar eşlerin 2002 yılı itibariyle edindiği mallara yöneliktir. Yani, 2002 öncesinde alınan mallar, kimin üzerineyse o mallar üzerinde hak sahibidir. 2002’den sonra alınan mallar ise aşağıda açıklayacağımız üzere güncel medeni kanuna tabidir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş mallara katılma rejimine göre eşler, evlilik süresince edinilen malları yarı yarıya bölüşürler. Bu bağlamda, eşlerin evlilik öncesinde edindiği mallar hiçbir şekilde konuya dahil olamaz. Tarafların haklarını korumaya yönelik olarak bazı istisnalar hariç mallar yarı yarıya paylaşılır. İstisna durumlar aşağıdaki gibi:

 • Miras sonucu sahip olunan mallar,
 • Miras gibi, karşılıksız olarak sahip olunan mallar,
 • Manevi tazminat alacakları,
 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
 • Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Tarafların evlilik öncesi edindiği mallar ve yukarıdaki istisna durumlara dahil olan malları paylaşılmaz. Bu mallar dışında geriye kalan, evlilik süresince edinilmiş mallar eşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken eşler arasında paylaştırılacak mallar aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma karşılığı elde edilen mallar,
 • Kişisel malların geliri:
  • Eşlerden birisi evlilik öncesinde bir gayrimenkule sahip olabilir. Bu gayrimenkul boşanma sürecinde paylaştırılmaz, ancak evlilik süresince gayrimenkulden elde edilen kira değeri eşler arasında eşit olarak paylaştırılır.
 • SGK veya diğer sosyal yardım kuruluşlarının yaptığı ödemeler,
 • İş kazası veya benzer durumlar nedeniyle alınan maddi tazminatlar,
 • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.
İlgili Yazımız :   Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal rejimi sözleşmesi eşler arasında mal paylaşımına yönelik bir sözleşmedir. Bu sözleşme evlilik öncesinde veya sonrasında yapılabilir. Eğer eşlerden birisi iflas etmiş veya ciddi borç altındaysa, boşanmada mal paylaşımı ile ilgili geçerli rejim, mal ayrılığı rejimine çevrilir. Bu sayede, borcu olmayan eş bu borçtan korunmuş olur.

Boşanmada Mal Paylaşımına Dair İstisna Durumlar

Eşlerin kendi kullanımlarına özel olan eşyaları mal paylaşımından ayrı tutulur. Bunun gibi başka birçok istisna durum mevcuttur. Eğer boşanmada mal paylaşımıyla ilgili istisna bir durum olduğunu düşünüyorsanız hak kaybına uğramamak adına bir avukat ile görüşmenizi tavsiye ederiz

Nafaka Alabilir Miyim?

Son zamanların en çok tartışılan konularından biri olma özelliği taşıyan nafakanın uygulamadaki mevcut haliyle neyi, neden hedeflediğinin çok iyi anlaşılması lazım.

Genel anlamıyla nafaka, kişinin aile üyelerinden birisine her ay düzenli ödediği nakdi yardımı ifade eder ve bunun amacı karşı tarafın yoksulluğa düşmesini önlemektir.

Boşanmanın eşlerden birini yoksulluğa düşürme riskinin olması halinde nafaka hakkı devreye girer. Bu hak, sadece kadına mahsuu olmayıp, yoksulluğa düşecek kişinin erkek olması halinde, nafaka hakkından boşanan erkek de yararlanabilir. Bununla ilgili düzenleme TMK’nın 175. maddesinde yer alır.

Boşanmada Nafaka Sadece Kadınlara Mı Verilir?

Ülkemizde nafaka alma hakkını genel olarak kadınların kazanması, bu hakkın sadece kadınlara mahsus olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Ancak ilgili hakkı tanımlayan ve düzenleyen kanunda nafakanın kime verileceğinin nitelikleri düzenlenirken sayılan özellikler arasında erkek veya kadın ibresi yer almaz.

Yine de nafakanın kadınlardan yana daha fazla kullanımının bir açıklaması var: Türkiye’de geleneksel olarak kadının ihtiyaçlarının karşılanması erkeğin sorumluluğundadır ve bu yüzden çoğu kadın evlendiği zaman işi bırakmakta veya hiç çalışmamaktadır.

Bu durum, finansal açıdan kadınları güçsüz hale getirebilmektedir. Haliyle, boşanma sonucu yoksulluğa dönüşme ihtimaline karşı nafakanın çoğunlukla kadınlara verilmesi sonucu oluşuyor.

Ne Kadar Nafaka Alabilirim? (2021)

Nafaka verilmesi kararlaştırıldığı halde, ödenecek nafaka miktarı hesaplanır. Ancak, kanunda nafaka miktarı hesaplanması için belirli sayısal yöntemler belirtilmemiştir.

İlgili Yazımız :   Tanıma, Soy bağının Reddi ve Babalık Davası

Genel geçer kriter olarak nafaka ödeyecek eşin maddi durumu, maaşı gibi durumlar dikkate alınmakta ve nafaka miktarı buna göre belirlenmektedir.

Nafaka ödenmesine karar verildikten sonra nafaka ödeyen taraf işinden ayrılsa da, daha düşük maaşla çalışmaya başlasa da nafakayı ödemek zorundadır. Nafakayı ödemeyen veya geciktiren eş, ileride faiziyle birlikte ödemek zorunda kalır. Ödememekte ısrarcı olması durumunda ise icra takibiyle birlikte devlet eliyle bu nafaka alınır.

Bazı örnek nafaka miktarları:

 • Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’ya her ay 125 bin Türk Lirası nafaka ödüyor.
 • İbrahim Kutluay, Demet Şener’e çocukları için her ay 32 bin 500 Türk Lirası nafaka ödüyor.
 • Caner Erkin, Asena Atalay’a çocukları için her ay 3 bin Türk Lirası nafaka ödüyor.

Türkiye genelinde ise ortalama nafaka miktarının 370 Türk Lirası olduğu açıklandı.

Nafaka Süresi Ne Kadardır? (2021)

Kamuoyu gündeminin de vicdanını yaralayıcı bir durum olarak tezahür eden en önemli bahis ise, nafakanın süresiz bir şekilde ödendiğine yönelik haber ve paylaşımlar. Öncelikle nafaka miktarı, ödeme yapacak kişinin mali durumu kapsamında belirlenir ve tespit edilir.

Bu miktarın ne zamana kadar ödeneceğine yönelik herhangi bir süre söz konusu değildir. Karşı tarafın mali durumuna göre, süresiz nafaka ödeme söz konusu olabilir. Ancak, nafaka alan kişinin evlenmesi, sigortalı bir işe girmesi halinde nafaka kesilir.

Süresiz nafaka uygulaması son zamanlarda uygulamaya geçen 1. Yargı Reformu Paketi‘nden sonra, 2. Yargı Reformu Paketi’nde değişecek gibi görünüyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da 2. Yargı Reformu Paketi‘yle birlikte nafaka miktarı ve süresiyle ilgili yeni düzenlemeler yolda.

Nafakada “Kusur” Önemli Mi?

Çekişmeli gerçekleşen boşanmadan sonra, yoksulluğa düşme riskini taşıyan eşlerden birinin nafaka davası açma hakkı vardır. Çekişmeli boşanmada kusur ilkesine göre, boşanma sonucunda kusurlu olan eş zarar görebiliyor. Ancak yoksulluk riski bulunan eşin ağır kusurlu olması halinde nafaka hakkından yararlanması söz konusu değildir.

İlgili Yazımız :   Yıldırım Boşanması Nedir? Gerçekten var mıdır?

Dolayısıyla, nafaka hakkının kazanılması için yoksulluk ve az kusurluluk şartına dikkat edilir. İki tarafın eşit düzeyde kusurlu olması halinde yoksulluk riski taşıyan kişinin yine nafaka davası açma hakkı bulunur. Yeni düzenleme ile eşit kusurun olması halinde nafaka hakkının verilmemesi, ayrıca da, nafakanın süreye başlanması ve bu sürenin kusura göre belirlenmesi düşünülüyor.

Anlaşmalı Boşanma Sonucunda Nafaka Alabilir Miyim?

Anlaşmalı boşanmayı seçen eşlerden herhangi biri nafaka isteme hakkına sahiptir. Ancak bu talebin anlaşmalı boşanma protokolünde geçirilmesi gerekir. Böyle bir konuya değinilmemesi halinde ayrı bir dava olarak nafaka talep edilmesi mümkün olmaz. Anlaşmalı boşanma ile boşanan ve protokolde nafaka talep etmeyen eş, nafaka hakkını kaybeder.

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası, boşanma sırasında veya öncesinde bağlanabilir. Buradaki amaç, boşanma davasının görüldüğü süreç içerisinde, eş ve çocukların barınma ve geçiminin temin edilmesi. Bu nedenle, hakim kendi karar vererek de tedbir nafakası kararı alabilir.

Sadece boşanma davaları değil, ayrılık/uzaklaştırma davaları sırasında da tedbir nafakası talep edilebilir. Ancak kişinin ayrılık için haklı sebepler göstermesi gerekir. Tedbir nafakasının belirli bir süresi vardır; geçici bir korumadır.

Boşanmanın gerçekleşmesi halinde tedbir nafakası düşer. Ayrılık davasında bağlanılan tedbir nafakasının süresi de, ayrılık sürecinin sona ermesiyle sona erer.

Çocuklar İçin Talep Edilen Nafaka

Çocuklu eşlerin boşanması halinde çocukların geçimi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik nafaka bağlanmasına karar verilir. Buna iştirak nafakası denir ve çocuklar lehine alınan bir karardır. Çocukların velayetini alamayan tarafın çocuklarının barınma ve geçim ihtiyaçlarına destek olmasını amaçlar.

Bu nafakanın bağlanmasında eşler arasındaki kusur oranlarına bakılmaz. Çocukların reşit hale gelmeleri halinde kesilir. Ancak eğitim öğretimine devam eden çocuklar için ayrı bir dava ile yardım nafakası talep edilebilir.

Yazımızı beğendiniz mi?

Puan vermek için yıldızı tıklayın

Ortalama puan 4.3 / 5. Oy sayısı: 16

Etiketler: ,

Bu konu hakkında 17 yorum

 1. Elif dedi ki:

  Eşimle geçen ayın 17’sinde tartıştık ve sözlü olarak kavga ettik. Bunun üzerine eşimi evden kovdum. Çocuklarımın önünde böyle büyük bir tartışmaya girdiğimiz için çok üzgünüm. Eşim o günden beri eve gelmedi ve bize para bile bırakmadı. Telefonda ona hiç paramız olmadığını, çocuklara yemek yapacak ekmek alacak param bile olmadığını söylesem de bana hakaretle karşılık verdi. Beni ve çocuklarımı hiç düşünmedi. 2013 yılında ev ve araba almıştık, ama bunlar eşimin üzerineydi. Ben daha boşanma davası açamadan bunları satarsa ne yapabilirim, hak talep edebilir miyim? Çocuklarımla düzgünce yaşamak istiyorum.

  1. Esra dedi ki:

   Eşlerden birinin katılma alacağını azaltmak için ”kasten” yapacağı devirler de mal rejimi tasfiyesine girecektir. Ek olarak tedbir kararı isteyebilirsiniz. Usulen nasıl işleyeceği konusunda bir avukata danışmanızda fayda var. Geçmiş olsun

 2. Osman dedi ki:

  Nafaka kanunu değişecek diyorlar, bu konuda bilginiz var mı?

  1. Maya Hukuk Bürosu dedi ki:

   Merhaba Osman Bey,
   Evet bu konuda bazı gelişmeler yaşanmakta. Bununla ilgili yeni yazımızı hazırlıyoruz. Şimdilik geçerli kanunlarda bir değişiklik yok ancak yine de bu konuda bilgi sahibi olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.
   İyi günler dileriz.

 3. Ekrem dedi ki:

  Avukat Bey, biz evlendiğimizden beri ben eşime bir kere bile ne hesap ödettim ne bir ihtiyacını eksik bıraktım. Ziynet eşyalarına da dokunmadım, kendisi serbest çalışmalarla internet üzerinden para kazanıyordu ve buna da dokunmadım. Kendisi nasıl istediyse harcadı. Şimdi boşanma aşamasına geldik ama benim gelirim malım mülküm hep resmi olarak kayıtlıyken onunkisi değil. Belki benim ondan bir şeyler almam gerekirken kendimden vermek zorunda kalacakmışım gibi görünüyor. Aman bir de nafaka çıkarırlar diye korkuyorum. Müsaitseniz ofiste görüşmek anlatmak istiyorum.

  1. Av. Fatih Yavaş dedi ki:

   Yorumunuz için teşekkürler. Tabi randevu alarak ofisimizde her zaman ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız biraz detaylı olacak gibi, yardımcı olalım.

 4. Veysel dedi ki:

  Sevil hanım bu işler gerçekten çok sıkıntılı. Ben de benzer durumlardan geçiyorum ve evlendiğime evleneceğime pişmanım. O kadar masraf yaptık ettik ve takılarla ancak düğün masraflarını ödeyebildik. Sonra da daha ikinci ayı doldurduğumuzdan beri eşimin ailesiyle sürekli kavga ediyoruz ve 6 ay oldu nerdeyse boşanmayı düşünücem. Bu sefer de mal paylaşımı aklıma takıldı.

  1. Av. Fatih Yavaş dedi ki:

   Yorumunuz için teşekkürler. İletişime geçerseniz daha rahat yardımcı olabiliriz.

 5. Sevil dedi ki:

  Avukat bey biraz karışık bir durum var yardımcı olur musunuz. Ben eşimle internetten tanıştım ve evlendik. Evlenirken de benim üzerime olmayan amcamın oğluna kayıtlı bir arabam bir de küçük bir dükkanım vardı. Eşim zamanla amcamın oğluyla sürekli aramızı açmaya başladı ve kavga ettik. Amcaoğlundan malları kendi üzerime aldım. Zaman sonra da eşimle geçimsizlik başladı. Aslında herşey iyi gidiyordu ama sürekli olmadık sorunlar yaratmaya başladı. Ve biz evleneli de 1 yılı yeni geçiyor. Boşanmak istiyorsa gitsin ama ben arabamı evimi onunla paylaşmak istemiyorum. Ben boşanma taraftarı da değilim. Ne yapmalıyım?

  1. Av. Fatih Yavaş dedi ki:

   Yorumunuz için teşekkürler. Mal paylaşımı konusu somut deliller ve kanıtlarla incelenmesi gereken hassas bir konu. Ancak, bu aşamaya gelmeden önce boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği incelenmeli. Evliliğiniz 1 yılı geçtiği için de eşinizin ısrarcı olması durumunda boşanma ihtimaliniz yüksek. Detaylı bilgi için randevu alarak ofiste ziyaret edebilirsiniz. İyi günler.

 6. Merve dedi ki:

  Merhaba avukat fatih bey ben eşimle anlaşmalı boşanmaya karar verdik bir türkü anlaşamıyoruz anlaşma protokolünü kendi aramızda yaptık bir tane kızım var annnesinde vekalaeti olacak mal varlığına gelince ben ve kendisi hiçbir şekilde birbirimizden mal varlığı talebinde bulunmayacaz size sorum şu bosandiktan sonra geri mal varlığı davası acabilirlermi acaba bana bu konuda yardımcı olurmusunuz

 7. Özge dedi ki:

  Merhaba avukat bey biz eşimle anlaşmalı boşanmaya karar verdik anlaşamıyoruz çünkü 8 yaşında bir kızımız var vekaleti annesinde kalacak birbirimizden herhangi bir mal varlığı talebinde bulunmuyoruz bunu boşanma protokolünde de belirttik sizden sorum şu boşanma olduktan sonra tekrar geriye dönük mal varlığı davası açma mümkün mü yani karşı taraf açabilir mi

 8. Tarkan dedi ki:

  4 yıllık evliyiz. Çocuğumuz yok. 6 aydır çalışmıyorum. Düzenli gelirim yok. Boşanma durumunda nafaka öder miyim

 9. Ümran dedi ki:

  Eşim beni zorla anlaşmalı bosanmak için imza attırdı 8 gün sonra mahkeme var bir tane çocuğum var.Eşimin 2002 yılı öncesinden biz evlenmeden önce yaptırdığı bir ev vardı.biz 2004 yılında evlendik.3 yıl önce o evini satıp bir ev ve bir araba aldık.Ben bunun için mahkemede mal paylasimi isteyebilir miyim? Çocuğumun velayetini isteyip kendisi öğrenci olduğundan ona iştirak nafakası,kendim çalışmadığım için yoksulluk sınırının altına düşmemek için kendime yoksulluk nafakası ve beni birkaç kez başka kadınlarla aldatıp,yıllar öncede şiddet gösterdiği için 16 yıllık evlilikten tazminat isteyebilir miyim?

 10. İsimsizışıksız dedi ki:

  Kolay gelsin ben eşimle 6-7 aydır evliyim fiziksel ve psikolojik olarak çok fazla şiddet gördüm.Esiminde şuan başka bir kadına yönelik hakareti yüzünden davası var askeri personel olduğu için evde silah var silahla tehdit ediyor.bana hakaret küfür ediyor .ama ispatim yok.bosanmak istiyorum ve eşimin ailesinin tarafı düğün zamanı bana bilezik taktı bu bilezikler boşanmadan sonra bana mı kalır cevaplarsanız sevinirim.

 11. Arzu dedi ki:

  Merhaba,eşimle ayrılık aşamasındayız ben ev hanımıyım eşim çalışıyor iki lüks ev iki araba ve yüksek gelirli iki dükkan var. Mal paylaşımı nasıl olur

 12. Sedat dedi ki:

  Ben 4 yıllık evliyim 2 oğlum var hiç çalışmıyor um benden ne kadar nafaka alırlar bosanacam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir