Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Nafaka Verilemeyecek Haller

genel olarak bir yardım türüdür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) dört tür nafaka düzenlenmiştir. Bunlar tedbir, iştirak, yoksulluk ve yardım nafakasıdır. Bunlardan eş ile ilgili olan nafaka, tedbir ve

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası

Evlatlık ilişkisinin kaldırılması için, evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası açılmalıdır. Evlatlık ilişkisinin kaldırılması 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 317 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Evlatlık ilişkisinin kaldırılması işlemi, evlat edinme işlemi ile

Evlat Edinme ve Evlat Edinme Şartları

Türk Hukukunda soy bağı, kural olarak doğumla kurulur. Fakat tanıma, babalık davası gibi soy bağı kurulmasına ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunların dışında soy bağının kurulması, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun

Nafaka ve Çeşitleri

İçindekiler NAFAKA NEDİR?HANGİ HALLERDE NAFAKA KARARI VERİLEBİLİR?TEDBİR NAFAKASI NEDİR?YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR?İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR? YARDIM NAFAKASI NEDİR?NAFAKA NE KADAR SÜRE ÖDENİR?NAFAKA KENDİLİĞİNDEN KALKAR MI?NAFAKA ÖDENMEZSE NE OLUR? NAFAKA NEDİR? Nafaka, bir kimsenin

Nafakanın Kaldırılması Davası

Yoksulluk Nafakası Nedir? Yoksulluk nafakası, boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eşin diğer eşten yardım talep etmesi üzerine verilen nafaka türüdür. Bu nafaka, boşanma davası sürecinde talep edilebileceği gibi, boşanma davasının

Boşanma Davalarında Af

Boşanma, evliliğin sona erme nedenlerinden bir tanesidir. Boşanma davası açılabilmesi için gerekli nedenler ise, daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere genel ve özel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma

yurdisindan avukata vekalet verme

Yurt Dışından Türkiye’deki Avukata Vekalet Nasıl Verilir?

Vekaletname, gerçek veya tüzel kişinin, bir kimseyi vekili olarak tayin ettiğini gösterir resmî belgedir. Bu resmî belge yurtiçinde noterler, yurtdışında ise Türkiye Konsoloslukları tarafından düzenlenebilir. Yurt Dışından Türkiye’deki Avukata Vekalet

Boşanma Davası Süresince Veya Sonrasında Anne Çocuğu Göstermezse Ne Olur? – Çocuk Teslimine Muhalefet Suçu

Bu yazımızda taraflar arasında devam eden bir boşanma davası süresince, geçici velayet hakkına sahip olan tarafın, boşanmakta olduğu diğer eşe, kurulan kişisel ilişki günlerinde çocuğu göstermemesi durumunda oluşan “Çocuk Teslimine

Boşanma Davası Neden Reddedilir? Boşanma Hangi Hallerde Olmaz?

Daha önceki yazılarımızda boşanma sebeplerini ayrı ayrı incelemiş, kapsamlı açıklamalarda bulunmuş durumdayız. Bu yazımızda açılan boşanma talepli davanın neden reddedilebileceğini, reddedilme sebeplerinin neler olabileceğini dile getirmeye çalışacağız. Bu kısımda önemle

Hangi Hallerde Darp Raporu Almam Gerekir?

Darp raporu alınması adliyeye yansıyacak yaralanmalar söz konusu olduğunda gündeme gelmektedir. Bunlar boşanma davasına konu olabilecek yaralanmalar olduğu gibi ceza davalarında da karşılaşılabilecek yaralanmalar da olabilir. Ayrıca, haksız fiilden kaynaklı

Call Now Button Bizi Arayın