Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Bilindiği üzere boşanma davaları ilk olarak genel sebebe dayanan ve özel sebebe dayanan boşanma davaları olarak ikiye, genel sebebe dayanan boşanma davaları ise anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak ayrıca ikiye ayrılmaktadır. Bunun dışında özel sebebe dayanan boşanma davaları ise 6 ana başlık altında incelemektedir. 

Bu sebeple, boşanma davalarının nasıl kazanılacağı hususundan önce ilk olarak boşanma davalarının türlerinin incelenmesini, tam olarak anlaşılmasını önermekteyiz. Zira davanın türüne yapılması gereken işlemler farklılık göstermektedir. Boşanma davalarının türlerinin incelenmesi için önceki yazılarımıza göz atabilirsiniz. 

Aşağı kısımda boşanma davalarının türlerine göre davanın kabulüne karar verilmesi için yapılması gereken işlemlerden bahsedeceğiz.

Genel Sebebe Dayanan Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davaları Nasıl Kazanılır?

Söz konusu bu dava türünde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, tarafların anlaşmalı boşanmayı talep edebilmesi için aranan şartları taşıyıp taşamadıkları konusudur. Bu şartlara ilişkin önceki yazılarımızı incelemenizi ayrıca sitemizde yer alan anlaşmalı boşanma uygunluk testini çözmenizi önermekteyiz. Yine Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Başlıklı yazımızı da okumanızda fayda vardır. 

Bunun dışında bilindiği üzere anlaşmalı boşanma davalarında taraflardan mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü sunulması beklenmektedir. Bu protokolün mahkemeye sunulurken protokolde yazılı şartların tamamında anlaşılmış olması ve bu protokolde mahkemenin kabul etmeyeceği şartların yazılmamış olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Son olarak protokolde, taraflar arasında daha sonradan davaya sebebiyet verecek verebilecek olan hususlara çözüm getirilmesi, örneğin anlaşmalı boşanma yanında mal paylaşımının da yapılmış olması önerilmektedir. 

Tüm bu hususlara dikkat edilirse anlaşmalı boşanma dosyalarından, taraflar arasında imzalanan protokol doğrultusunda boşanma kararı verilecektir. Bu durum anlaşmalı boşanma davalarının nasıl kazanılacağı sorusunun cevabıdır.

Çekişmeli Boşanma Davaları Nasıl Kazanılır?

Bu kısımda çekişmeli boşanma davalarından, evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumuna dayanılarak açılan boşanma davalarını inceleyeceğiz. Zira özel sebebe dayanarak açılan boşanma davaları da çekişmeli dava türleridir. Fakat önemli bazı hususlar sebebiyle özel sebebe dayanan boşanma davalarını alt kısımda ayrıca inceleyeceğiz. 

Gerek bu yazımızda gerekse de daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu halde çekişmeli boşanma davalarının kazanılması için ilk olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu mahkeme huzurunda ispatlanmalıdır. 

İkinci olarak bu davaların kazanılabilmesi için evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren eylemlerin diğer eş tarafından gerçekleştiğinin de ispat edilmesi gerekmektedir. Diğer bir başka değişle kimse kendi kusuruna dayanarak boşanma davasını kazanamayacaktır. Bu durum temel hukuk ilkelerine de aykırılık oluşturmaktadır.

Bu iki hususun yanında örneğin çocukların velayetinin kendisine verilmesini isteyen eş, bu iki hususu kanıtlamasının yanında çocuğun velayetinin kendisine verilmesinin çocuğun yararına olacağını da ispat etmelidir. Yani kişi boşanma davasını kazanmasına rağmen çocuğun velayetinin kendisine verilmesinin, çocuğun üstün yararına olacağını kanıtlayamazsa bu durumda velayet talebinin reddine karar verilecektir. 

Aynı durum nafaka ve tazminat durumları içinde geçerlidir. Örneğin manevi tazminata hükmedilmesi için kişilik haklarının zarara uğraması durumu aranırken, nafaka talebinin kabulü için kişinin boşanmayla yoksulluğa düşecek olması gerekmektedir. Aksi halde kişinin boşanma talebinin kabulüne karar verilirken, tazminat talepleri ile nafaka taleplerinin reddine karar verilebilecektir. 

Bu kısımda önemle belirmekteyiz ki genel sebebe dayanan çekişmeli boşanma davaları çok uzun ve ayrıntılı bir konudur. Uygulamada karşılaşılan örnekler saymakla bitmemektedir. Gerek bu konunun gerekse örneklerinin tamamının bu yazıda anlatılması mümkün değildir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davası hakkındaki yazımızı okumanızı ve bir Bursa En İyi boşanma avukatı ile görüşme yapmanızı önemle tavsiye etmekteyiz.

Özel Sebebe Dayanan Boşanma Davaları

Özel sebebe dayanan boşanma davalarının türleri kanunda açıkça özel olarak yazılmıştır. Bu sebeple ismi bu şekildedir. Bu sebepler kısaca, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. 

Bu dava türlerinin kazanılması için kişinin dayandığı özel sebebin gerçekleştiğini mahkeme huzurunda kanıtlaması gerekmektedir. Bu halde kişi ilgili olayın ayrıca evlilik birliğini temelinden sarstığını kanıtlaması gerekmeyecektir. Yani dayanılan özel maddedeki olayın gerçekleştiği kanıtlanmışsa, mahkeme başkaca bir araştırma yapmayacak, kişinin boşanma talebinin kabulüne karar verecektir. 

Bunun dışında yukarıda bahsettiğimiz üzere, velayet, nafaka ve tazminat taleplerinin kabulü için kişinin ayrıca kanıtlaması gereken hususlar mevcuttur. Örneğin, davayı açacak olan eş, diğer eşin zina yaptığını mahkeme huzurunda kanıtlasa dahi, çocuğun velayetinin kendisine verilmesinin, çocuğun üstün yararına olacağını kanıtlayamamışsa, bu halde çocuğun velayeti kendisine verilmeyecektir. 

Özel boşanma sebeplerinin her biri başlı başına bir makale konusudur. Bu davaların tek bir yazıda baştan sona anlatılması mümkün değildir. Bu sebeplerle konunun tam olarak anlaşılabilmesi için sitemizde yer alan diğer yazılarımızın da okunmasını ve bir Bursa En İyi boşanma avukatı ile görüşme yapmanızı önemle tavsiye etmekteyiz. 

Yazımızı beğendiniz mi?

Puan vermek için yıldızı tıklayın

Ortalama puan 5 / 5. Oy sayısı: 3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button Bizi Arayın