Aile Hukuku ve Boşanma

Bu kategoride anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, aile hukuku, boşanma davası sürecinin yönetilmesi gibi konulardaki yazılarımız bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Sağlık Giderleri, Eğitim Giderleri Gibi Giderler Kim Tarafından Karşılanır?

Türk Medeni Kanunu uyarınca, boşanmış bir çiftin çocuğun velayeti bir ebeveyne verilmişse ve diğer ebeveyne kişisel ilişki hakkı tanınmışsa, velayeti…

4 hafta önce

Almanya’da Boşanan Türkiye’de Nasıl Boşanır? – Yurt Dışından Olan Boşanma Kararı Türkiye’de Nasıl Geçerli Olur?

Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye'de sürekli ikamet izni (Mavi Kart) sahibi olan kişiler, Almanya'daki yerel mahkemelere boşanma başvurusunda…

2 ay önce

Nafaka Verilemeyecek Haller

genel olarak bir yardım türüdür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) dört tür nafaka düzenlenmiştir. Bunlar tedbir, iştirak, yoksulluk ve…

7 ay önce

Boşanma Davalarında Af

Boşanma, evliliğin sona erme nedenlerinden bir tanesidir. Boşanma davası açılabilmesi için gerekli nedenler ise, daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz…

8 ay önce

Boşanma Davası Süresince Veya Sonrasında Anne Çocuğu Göstermezse Ne Olur? – Çocuk Teslimine Muhalefet Suçu

Bu yazımızda taraflar arasında devam eden bir boşanma davası süresince, geçici velayet hakkına sahip olan tarafın, boşanmakta olduğu diğer eşe,…

9 ay önce

Boşanma Davası Neden Reddedilir? Boşanma Hangi Hallerde Olmaz?

Daha önceki yazılarımızda boşanma sebeplerini ayrı ayrı incelemiş, kapsamlı açıklamalarda bulunmuş durumdayız. Bu yazımızda açılan boşanma talepli davanın neden reddedilebileceğini,…

9 ay önce

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Rolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında boşanma avukatı, taraflar arasında anlaşılan konuları dikkatlice inceler ve protokol metninin hak ve yükümlülükleri açısından doğruluğunu değerlendirir.…

11 ay önce

Önceden Açılan Boşanma Davasının Yeni Açılan Boşanma Davasına Etkisi

Önceden açılan boşanma davasının yeni açılan boşanma davalarına olan etkisinin tespiti bakımından çeşitli ihtimaller bulunmakta olup her bir ihtimal bakımından…

1 sene önce

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Türk Medeni Kanununun 335. Maddesine göre; henüz ergin olmamış olan çocuk anne ve babasının velayeti altındadır. Tarafların boşanması halinde velayet;…

1 sene önce

Nişan Eşyalarının İadesi

Nişanlanma; bir erkek ve bir kadının yörenin örf ve adetlerine veya kendi tercihlerine göre ileride evleneceklerine dair niyetlerini açıkladıkları tören…

1 sene önce