Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Tanıma, Soy bağının Reddi ve Babalık Davası

Tanıma, soy bağının reddi ve babalık davası son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu sebeple yazımızda bu konular hakkında tek tek özet bilgiler vereceğiz.

Soy Bağının Reddi Davası

Erkek eş, doğan çocuk ya da çocukların kendinden olmadığını öne sürüyorsa soy bağının reddi davası açabilecektir. Bu durumda davacı eşin, “babalık karinesini” çürütmesi gerekecektir. Şöyle ki,

Evlilik süresi sırasında veya evlilik resmen sona erdikten sonraki 300 günlük sürede doğan çocuğun babası erkek eş olarak kabul edilmektedir. Bu duruma, ‘Babalık Karinesi’ denmektedir. Bu durumun istisnai bazı halleri de mevcuttur. Karinelerin çakışması durumunda ise; Evliliğin sona ermesinden sonraki 300 gün içerisinde doğan çocuğun annesi bu sürede tekrar evlenmişse baba ikinci evlilikteki erkek eş kabul edilir. Bu durumun aksi ispat edilirse baba ilk eş olur. İşte davacıdan, bu karinenin aksine çocuğun kendinden olmadığını ispatı istenecektir.

Bu bilgiler ışığında, davayı açan taraf erkek eş ise davayı, anne ve çocuğa karşı açılmalı ve babalık karinesi çürütülmelidir.

Benzer şekilde çocuk da soy bağının reddi davası açabilmektedir. Bu durumda çocuk davayı anne ve babaya karşı açacaktır.

Babanın Çocuğu Tanıması

Tanıma; babanın yazılı bir başvurusu, resmi senet ya da vasiyetname kanalı, nüfus memuru ya da mahkemeye yapacağı bildirimle olur.

Babanın başka bir erkek ile soy bağı bulunan çocuğu tanıması durumunda ise mevcut bağ geçersiz olmadıkça bu tanıma sonuç doğurmaz. Bu durumda, ayrı ayrı olmak üzere, soy bağının reddi davası ile babalık davası açılmalıdır.

Söz konusu tanımada irade sakatlığı halleri veya diğer haklı sebepler mevcutsa “Tanımanın İptali Davasının” açılması mümkündür.

Babalık Davası

Çocuk ile baba arasında soy bağının belirlenmesi talebiyle anne ve çocuk tarafından mahkemeye başvuru yapılabilir. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Dava; babaya açılır. Babanın ölü olması halinde mirasçıları davalı olur.

Babalık davasınında babalık karinesi oldukça önemlidir. Çocuğun doğumundan önceki 300 gün ile 180 gün arasında anne ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Bu süre dışında da bir cinsel ilişki olduğunun tespit edilmesi halinde de babalık karinesi söz konusu olabilecektir.

Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

Yazımızı beğendiniz mi?

Puan vermek için yıldızı tıklayın

Ortalama puan 5 / 5. Oy sayısı: 2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button Bizi Arayın