Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Rolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında, davaya taraf olan eşler bir protokol hazırlar ve bu protokolün mahkemece kabul edilmesi talep eder. Bu protokol, eşler arasında anlaşılan nafakayı, mal paylaşımı konusunu, velayet ve tazminat gibi hususları içerir. Söz konusu bu konulardan herhangi birinin bile, anlaşmalı boşanma davası ile taraflar tarafından karar verilmesi yerine, çekişmeli boşanma yoluylaMahkemece karar verilmesinin talep edilmesi, oldukça uzun bir yargılama sürecine girilmesi anlamına gelmektedir.

Bosanmada Avukatin Rolu

Bir diğer deyişle tarafların çekişmeli boşanma davası açmak yerine, anlaşmalı boşanma davası ile boşanmaya karar vermesi halinde, mahkemede yıllarca sürebilecek bir süreçte varılacak çözüm ve sonuç, taraflar arasında anlaşılarak tek celsede boşanma gerçekleştirilebilir.

Ancak, tarafların kendi aralarında hazırlayabilecekleri bir protokolün hak kaybına uğratması veya ileriki dönemlerde karışıklığa veya belirsizliğe yol açabileceği için, anlaşmalı boşanma avukatı müdahalesi son derece önemlidir. Uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı, taraflar arasında anlaşılan meseleleri dikkatlice irdeleyerek, ileriki yıllarda yeniden dava açılmasını önleyecek bir protokol hazırlar.

Boşanma avukatı ayrıca, taraflar arasında yapılan anlaşmayı içeren protokol metninin hak ve yükümlülükleri açısından doğruluğunu inceler. Bu sayede, mahkeme tarafından protokol esas alınarak verilen boşanma kararı sonrasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar öngörülerek önlemler alınır. Örneğin, taraflar arasında mal paylaşımı konusunda birbirlerine bir hak ve alacak talep etmeyeceklerse, protokolde bu konunun ayrıntılarının belirtilmesi boşanma sonrasında oluşabilecek tartışmaları önler.

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat tutulması, diğer bir çok özel hukuk davasında da olduğu gibi zorunlu değildir. Fakat, avukatınızın olması bir çok nedenden dolayı çok faydalı olabilir. Boşanma süreci boyunca tecrübeli bir avukat ile daha kolay ve sağlıklı bir süreç yürütülebilir.

Örneğin, çocuğun velayeti konusunda etkili bir görüşme yapmak ve çocuğun üstün yararına ilişkin olan konularda teklifinizin veya kanaatinizin oluşması için avukatınızın görüşlerine veya tecrübesine başvurmanızda faydanız olacaktır.Ayrıca, maddi talepler konusunda tarafların haklarını anlaması veya hangi konularda anlaşmanın daha faydalı olabileceğinin belirlenmesi de ancak tecrübeli bir avukat ile birlikte çalışılır ise ancak mümkün olabilecektir. Anlaşmalı boşanma davası sırasında taraflar arasında anlaşma sağlanması amaçlanıyorsa, anlaşmalı boşanma avukatı olmadan tarafların anlaşmaya varması çok daha zor olabilir.

Son olarak unutulmamalıdır ki, taraflar anlaşmaya vardıklarını düşünmelerine rağmen bu anlaşmalar mahkemeler açısından yetersiz kalabilmektedir. Örneğin “biz anlaştık, birbirimizden hiç bir talebimiz yok” diyerek dava açan çocuklu bir çift, velayet konusunda anlaşmaya varmadıkları için, red kararı ile karşı karşıya kalabilecektir. Üstelik red kararının alınabileceği durumlar, bu örnekle de sınırlı değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Kabul Edilmesi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için şu koşulların muhakkak yerine getirilmiş olması gerekir:

  • Evlilik en az 1 yıl sürdüğünden emin olunmalıdır.
  • Eşler birlikte başvuruda bulunmalı veya bir eş diğerinin davasını kabul etmelidir
  • Mahkeme tarafları dinlemeli ve onların iradelerini serbestçe açıkladıklarına inanmalıdır
  • Anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme tarafından uygun bulunmalıdır.
  • Protokolde, boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocukların durumu düzenlenmiş olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede ve Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için, eşlerden biri veya her ikisi birlikte Aile Mahkemesine başvuruda bulunabilir. Bu başvuru Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve dava dilekçesi ile birlikte yapılır ve gerekli harç ve giderler ödenir. Yetki konusunda bir kaç seçenekten biri tercih edilebilir. Örneğin, eşlerin birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi anlaşmalı boşanma davalarında yetkili olacaktır. Ancak dava, taraflar itiraz etmezse başka bir yerdeki mahkeme tarafınca da görülebilmektedir. Eğer o yerde, Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla bu görevi üstlenebilir. Dava açıldıktan bir süre sonra, mahkeme, tensip zaptı düzenler ve taraflara bir duruşma günü bildirir. Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların duruşmaya gelmesi zorunludur, çünkü hakimin tarafları dinleyip, anlaşmalı boşanma protokolünü hür iradeleriyle onayladıklarına ve imzaladıklarına kanaat getirmesi için tarafların hiçbir tehdit ve baskı altında olmadan boşanmak istediklerini söylemeleri ve duruşma tutanakına geçirilen beyanlarını imzalamaları gerekir.

2023 Yılında Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi, davanın çekişmeli boşanma veya anlaşmalı boşanma olmasına göre değişebilir. Anlaşmalı boşanmalar genellikle daha hızlı sonuçlanırken, çekişmeli boşanmalar daha uzun sürebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar tüm noktalarda anlaşmışsa dava genellikle tek celsede sonuçlanır. Ancak, mahkemenin tarafların anlaştıkları hususları denetlemesi ve özellikle kamu hukukuna ilişkin olan konuları onaylaması gerekir. Eğer her şey yasaya uygun ise, anlaşmalı boşanma davaları genellikle 1 ayda sonuçlanır.

Bu kısımda önemle belirtmemiz gerekir ki, tarafların duruşmaya girmesi ve davalarının kabulüne karar verilmesi ile boşanma davası kesin olarak sonlanmaz. Bu davanın kesin olarak sonuçlanması için, ilk olarak hakim tarafından bu kararın gerekçeli olarak yazılması gerekir. Bu karar daha sonra taraflara posta ile fiziken tebliğ edilir. Daha sonra istinaf süreleri başlar. Taraflar istinaf süreleri boyunca bu karara itiraz etmez ise o halde karar kesinleşir. Karar kesinleşinceye kadar taraflar anlaşmalı boşanma kararından dönebilirler.

Çekişmeli boşanma davaları ise tarafların hala ortak bir noktada buluşamadıklarından kaynaklı olarak daha uzun sürmektedir. Bu davalarda, dinlenecek tanıkların sayısı, nerede oldukları, ilk duruşmaya katılıp katılmadıkları, kurumlardan istenen evrakların mahkemeye ulaşma süresi ve davaya konu olan ihtilaflı meselelerin araştırılması dava süresini belirler. Ayrıca, iddiaların kanıtlanması, kusurun ispatı, delillerin sunulması da süreyi etkileyebilir.

Çekişmeli boşanma davalarının süresi Adalet Bakanlığı’nın “Yargıda Hedef Süre” uygulaması kapsamında en fazla 300 gün olarak belirlenmiştir. Ancak uygulamda maalesef bu kurala uyulmamaktadır. Çekişmeli boşanma davaları uygulamda 10 ay sürebileceği gibi 3 yıl da sürebilmektedir.

Buna karşın anlaşmalı boşanma davalarının kesinleşme süresi ise genellikle 1 aydır. Uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı desteği ile bu süreç daha da kısaltılabilir, hatta bazen 10 güne kadar düşebilir. Tabi bu sürelerin ne kadar olacağı tabi ki de dosyanın düşeceği mahkemenin genel işleyişine bağlı olduğu da unutulmamalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Yer Alması Gereken Konular Nelerdir?

Eşlerin ortak çocukları varsa, onların velayeti ve ödenecek nafaka miktarı ile ilgili olarak belirlenen hususlar anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilmelidir. Eşlerden birinin maddi anlamda kaybı varsa, o eşin maddi tazminat miktarı da protokol içinde belirtilmelidir. Eşlerden biri diğerine acı, elem veya keder gibi hisler hissettirecek bir eylemde bulunmuşsa, manevi tazminat miktarı da protokol içinde belirtilmelidir. Evlilik birliğinin sona ermesiyle bir eşin maddi durumu evlilik sırasındaki haline göre yoksullaşırsa, yoksulluk nafakası da protokol içinde belirtilmelidir. Eşlerden biri diğerinin soyadından ün, şöhret veya maddi açıdan faydalanıyorsa, boşanmadan sonra bu soyadını taşımayı tercih edebilir. Bu durumda, soyadı konusunda eşlerin anlaşması da protokol içinde belirtilmelidir. Tüm ortak taşınır taşınmaz malların paylaşımı da protokol içinde belirtilmelidir. Özel durumların varlığında, bunlar da dilekçe ve protokol içinde belirtilmelidir.

Yazımızı beğendiniz mi?

Puan vermek için yıldızı tıklayın

Ortalama puan 4.8 / 5. Oy sayısı: 5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button Bizi Arayın