Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa

Pts - Cts 09:30 - 20:00

Yurt Dışından Türkiye’deki Avukata Vekalet Nasıl Verilir?

Vekaletname, gerçek veya tüzel kişinin, bir kimseyi vekili olarak tayin ettiğini gösterir resmî belgedir. Bu resmî belge yurtiçinde noterler, yurtdışında ise Türkiye Konsoloslukları tarafından düzenlenebilir.

Yurt Dışından Türkiye’deki Avukata Vekalet Verme Detayları

Vekalet vermek isteyen kişinin vekaletini Türkiye’ye gelip vermesi şart değildir. Bu kişi dilerse bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluklarına veya yabancı devlet kurumlarına müracaat ederek vekaletname işlemlerini yürütebilir.

Vekaletin genel dava vekaletnamesi mi yoksa özel yetkileri içerir dava vekaletnamesi mi olduğu, vekil ile yürütülmesi istenilen konulara göre değişiklik gösterir.

Avukata verilen genel dava vekaletname ile avukat, müvekkili lehine veya aleyhine tasarruf işlemi yapamaz, boşanma davası açamaz, davadan feragat, sulh olma, ibra etme gibi işlemleri yapamaz.

Bunların yapılabilmesi için vekaletname düzenlenirken bu yetkilerin özel olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Yurt Dışından Vekalet Verme Aşamaları Nelerdir?

 • Hukukî bilgi ve becerisine güvendiğiniz ve rahatlıkla iletişime geçebildiğiniz bir avukatla görüşmeniz gerekmektedir. Avukat ile yapacağınız görüşme neticesinde vekaletname için gerekli diğer adımlar hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Fakat devam edecek olursak,
 • Vekaletname için gerekli olan belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Vekaletnamenin vekile verdiği yetkiye göre belgelerde değişiklikler olacaktır. Bu belgelerin ne olduğu konsolosluk.gov.tr’den en yakın konsolosluğun bulunduğu yeri seçerek öğrenilebilir.
 • Belgelerin hazırlanmasından sonra en yakın Türkiye Konsolosluğundan randevu alınması ve belgelerin bu randevuya göre teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Belgelerin teslimi ile vekalet verenin vekil tayin ettiğine dair iradesini beyan etmelidir. Bu iradenin Türkçe dışında bir dille yansıtılmaması, vekaletnamenin Türkçe olması gerekmektedir. Farklı dilde yapılan işlemlerin geçerliliği ise konsolosun tasdikine bağlıdır.
 • Vekaletname konsoloslukta değil de yabancı noterlerde düzenlenmişse, bu düzenlemenin işlemin yapıldığı yabancı ülkenin dilinde olması gerekmektedir. Yabancı dilde düzenlenen resmî belgenin yeminli tercümesi yapılmalı ve konsolosluğun belgeyi tasdiklemiş olması gerekmektedir.

Vekalet verme işlemi yapılırken konsolosluk.gov.tr’ye girilmesi ve vekaletnamenin düzenleneceği konsolosluktan randevu alınması, ilgili örnek formların doldurulması, gerekli bilgilerin edinilmesi, masrafların öğrenilmesi gerekmektedir.

Konsoloslukların isteyebileceği belgeler dışında, vekaletname için gerekli olan bilgi ve belgeler:

 • Vekalet vermek isteyen kişinin pasaportu veya kimliği,
 • En az iki adet vesikalık fotoğraf,
 • Vekil tayin edilmek istenen avukatın bilgileri.

Yurtdışından Türkiye’deki Avukata Vekalet Verirken Bunlara Dikkat!

Vekalet verirken dikkat edilmesi gereken hususlar yurtiçinde veya yurtdışında bulunmasına göre önemli bir noktada değişiklik göstermektedir. Bu nokta, avukata rahatça ulaşabilmektir. Yurtdışındaki bir kişinin vekil tayin ettiği avukata ulaşması çok rahat olmalıdır.

Özel vekaletname düzenlenmesini gerektiren hallerden biri de boşanma davası vekaletidir. Boşanma davası vekaleti düzenlenirken vekile özel yetki verildiği ifade edilmeli ve konsolosluğa iki adet vesikalık fotoğrafın teslim edilmesi gerekmektedir. Bursa boşanma avukatı yardımı ile bu süreç yürütülebilir.

Yurtdışından Türkiye’deki Avukata Vekalet İçin Noter Şart Mı?

Yurtdışında bulunan kişiler, vekalet verebilmek için bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluklarını kullanabilir. Ayrıca bu kişiler bulundukları ülkenin vekalet vermeye yetkili kurumlarında da vekaletname düzenleyebilir. Fakat bu vekaletnamenin Türkiye’de geçerli olabilmesi için, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 224. maddesi uyarınca belgenin verildiği devletin yetkili makamınca veya ilgili Türk konsolosluğunca onaylanması gerekmektedir.

Fakat 18517 sayılı 16.09.1984 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 1961 tarihli La Hey Sözleşmesi uyarınca, sözleşmeye taraf üye devletlerin makamlarınca düzenlenmiş olan resmî belgelerin “Apostille” şerhini içermesi durumunda, belgenin geçerlilik kazanabilmesi için bir Türk makamı tarafından onayı gerekmemektedir. Apostille şerhi bulunan yabancı devlet kurumları tarafından düzenlenmiş resmî belge, Türk makamlarınca düzenlenen resmî belgelerle eş değer hükümdedir.

Özetle yurtdışından Türkiye’deki avukata vekalet verilmesi durumunda, belgenin geçerlilik kazanması, belgenin hangi kurumda düzenlenip düzenlenmediğine ve La Hey Sözleşmesi kapsamına girip girmediğine göre değişkenlik gösterir. İstisna olan durumlar dışında her türlü resmî belgenin Türkiye’de geçerli olabilmesi için Türkiye noterlerince onaylanmış olması gerekmektedir.

Yurtdışından Türkiye’deki Avukata Vekalet Nasıl Hazırlanır?

Vekaletname verirken vekalet verenin iradesinin şüpheye yer vermeyecek açıklıkta yansıması gerekmektedir. Bu nedenden ötürü, vekalet verenin kimlik bilgileri, fotoğraf gereken hallerde fotoğraf, vekalet verilecek kişinin bilgileri ve vekaletin sınırları belgede yer almalıdır.

Yabancı devlet kurumlarında yapılan işlemlerde, vekalet verenin iradesinin açık bir şekilde vekalete yansıması ve bu yansımanın güvenilir olması için o yabancı devletin resmi dilinde işlem yapılması gerekmektedir. Yabancı dilde düzenlenen belgenin yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmesi ve çeviride şüphe barındırmayacak ifadelerin yer alması gerekmektedir.

Vekaletnamenin eklerinde ilgililerin kimlik bilgilerinin fotokopilerinin yer alması da yine gereken hallerdendir.

Yurt Dışından Türkiyedeki Avukata Verilen Vekalet Kaç Günde Gelir?

Yurt dışından Türkiye’deki bir avukata vekalet verilmesi birkaç farklı adımdan oluşur. Bu adımların tamamlanma süresi, başvuru yapılan ülkedeki Türkiye Konsolosluğu’nun iş yoğunluğuna, posta hizmetlerinin hızına ve diğer dış faktörlere bağlıdır.

İlk adımda, vekalet vermek isteyen kişi, bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğu’na başvurarak bir Noter Vekaletnamesi düzenlenmesini talep eder. Bu işlem genellikle aynı gün içerisinde tamamlanır.

Daha sonra, konsolosluk tarafından düzenlenen Noter Vekaletnamesi’nin Türkiye’deki avukata ulaştırılması gerekmektedir. Bu işlem, vekaletnamenin posta yoluyla gönderilmesi durumunda, genellikle birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu süre, posta hizmetlerinin hızına ve teslimatın yapılacağı bölgeye bağlıdır.

Vekaletnamenin avukata ulaştıktan sonra, avukatın bu belgeyi kabul etmesi ve işlemleri başlatması genellikle birkaç gün sürer.

Yani genel olarak, yurt dışından Türkiye’deki bir avukata vekalet verilmesi ve bu vekaletin işleme konulabilmesi için gereken süre birkaç günden birkaç haftaya kadar değişebilir. Bu süre zarfında herhangi bir aksilik çıkmaması için tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmış olması önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Konsolosluktan Vekalet Verme Ücreti Ne Kadar?

Yurt dışındaki Türk konsolosluklarında vekalet verme işlemi için alınan ücretler değişiklik gösterebilir. Güncel ücret bilgisi için doğrudan ilgili konsolosluğun web sitesine başvurmak veya iletişim kurmak en doğru yöntemdir.

E-Devlet Üzerinden Vekalet Verilir mi?

Hayır. Türkiye’de e-devlet sistemi üzerinden vekalet verme işlemi mümkün değildir. Bu işlem yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla yapılmaktadır.

Avukata Vekalet Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Vekalet verirken, avukata verilen yetkilerin açıkça belirtilmesi önemlidir. Özellikle, boşanma davaları gibi özel durumlar için ek yetkilerin vekaletnamede yer alması gerekir.

Vekaletname Nasıl Hazırlanır?

Vekalet verirken, vekalet verenin iradesinin net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Vekalet verenin kimlik bilgileri, gerekirse fotoğraf ve vekilin bilgileri belgede yer almalıdır. Yabancı devletlerde düzenlenen belgelerin yeminli tercümanlarca Türkçe’ye çevrilmesi ve çeviride açık ifadelerin kullanılması önemlidir.

Konsolosluğa gitmeden avukata vekalet verilebilir mi?

Yurtdışından avukata vekalet verebilmek için iki yol vardır. İlki Türk Konsolosluğuna gidilerek verilen vekalettir. Bu konu hakkında yazımızın ilgili kısımlarında kapsamlı açıklamalarda bulunmuş durumdayız. İkincisi Türkiye’de hizmet vermekte olan herhangi bir notere başvurarak vekili olarak tayin etmek istediği avukat adına vekaletname verilmesidir. Bunun dışında her ne kadar yabancı ülke noterleri ile Türkiye’ de görev yapan bir avukata vekalet verilse de, bu vekaletin konsolosluk onaylı bir yeminli tercüme ile işleme koyulabilmesi ancak mümkündür. Yani bu halde yine konsolosluğa gidilmesi gerekecektir.

Pasaport İle avukata vekalet verilebilmesi mümkün mü?

Evet, kişi ister kimliği isterse de pasaportu ile birlikte noter veya konsolosluğa giderek Türkiye’ de görev yapmakta olan bir avukata vekalet verebilir.

Avukatın da yanımda olmasına gerek var mıdır?

Hayır. Vekalet bereceğiniz avukatın yanınızda olmasına gerek yoktur. Zaten Türkiye’ den bir müvekkil tarafımıza vekalet çıkaracakken de kendisi ile birlikte notere gitmemekteyiz. Vekalet çıkaracağınız avukatın bilgilerini bilmeniz bu işlem için yeterlidir.

Konsolosluktan randevu almam zorunlu mu?

Konsolosluklara muhakkak randevu alarak gitmenizde fayda vardır. Aksi halde randuvunuz olmaması sebebiyle işleminizin yapılmaması oldukça muhtemeldir.

Konsolosluktan Randevu Almak Ücretli mi?

Hayır. Konsolosluğa gittiğinizde sadece vekalet verme ücretini ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca randevu için ücret ödemeniz gerekmemektedir.

Yazımızı beğendiniz mi?

Puan vermek için yıldızı tıklayın

Ortalama puan 4.4 / 5. Oy sayısı: 51

Bu konu hakkında 1 yorum

 1. Aytug dedi ki:

  Ben yurt dışında yaşıyorum Bir ifadem yüzünden vekalet vermiyorlar yaşadığım ülkedeki noterlerinden çıkarsam turkiyede geçerli olurmu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button Bizi Arayın