Sevgisizlik ve İlgisizlik Sebebiyle Boşanma

Evlilikler temelde, toplumun devamlılığını sağlamak ve aile kurmak amacıyla yapılmaktadır. Ancak evlilik birliğini oluşturan ana unsurlar; eşlerin birbirini sevmesi, gereken ilgi ve şefkati göstermesidir. Sevgi ve ilginin bulunmadığı evlilikler, anlamını yitirmeye ve zorunlu bir birliktelik hissi vermeye başlamaktadır.

Türk Medeni Kanunu Madde 185

“Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.

Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.

Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.”

TMK Madde 185 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Kanun koyucu tarafından bu maddede, eşlerin ortak yaşam boyunca birbirlerine karşı gereken ilgiyi ve bakımı gösterme sorumlulukları açıkça belirtilmiştir. Eşler bu sorumluluğu, evlilik birliği kurulurken kendi rızasıyla üstlenmektedir. Eşlerin birbirlerine karşı ilgisiz ve sevgisiz davranması, duygusal sorunlara ve eşler arası güven problemlerine yol açmaktadır.

Sevgisizlik ve ilgisizlik kapsamındaki davranışlar boşanma davalarında oldukça önemlidir. Yargıtay ve aile mahkemeleri tarafından verilen emsal kararlar incelendiğinde, sevgisizlik ve ilgisizlik kapsamındaki davranışların boşanma kararı sayıldığı görülmektedir.

Sevgisizliğe Örnek Davranışlar:

Sevgisizlik çeşitli davranışlarla örneklendirilebilir. Bunlardan birkaçına bakacak olursak;

Eşini sevmediğini söylemek, eşinden sıkıldığını söylemek, eşinden soğuduğunu söylemek, zorla evlendirildiğini söylemek, başkasını sevdiğini söylemek, başkasıyla evleneceğini söylemek, eşini istemediğini söylemek gibi davranışlar sevgisizlik kapsamına girmektedir.

Emsal kararlar incelendiğinde, eşin dış görünüşünü eleştirmek, beğenmediğini ve eşini sevmediğini çeşitli söz ve davranışlarla ifade etmek, bu durumu üçüncü kişilere açıklamak gibi davranışların; diğer eş açısından evliliğin devamının olanaksız hale getirmesi sebebiyle boşanmaya hükmedildiği görülmektedir.

İlgisizliğe Örnek Davranışlar:

İlgisizliğe örnek davranışları sıralayacak olursak;

Aile ve eşe karşı ilgisizlik, çocuklara ilgisizlik, doğumda ilgisizlik, hastalıkta ilgisiz bırakmak, tedaviyle ilgilenmemek, evi sık sık terk etmek, hamilelikte yalnız bırakmak, eşini arabaya almamak, ev işlerini ihmal etmek, tayin olduğu ile eşini götürmemek, gece hayatına düşkün olmak, aynı konutta ayrı odalarda yaşamak, ortak ihtiyaçlara ilgisizlik gibi birçok davranış ilgisizlik örneği olarak kabul edilmektedir. Yargıtay tarafından bu davranışların ilgisizlik delili olarak kabul edildiği birçok kez görülmüştür.

Örnek Yargıtay Kararı

“…Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği, evine ve eşine ilgisiz davrandığı, ortak çocuğun doğumuyla ilgilenmediği, doğumdan sonra çocuğunu görmeye gitmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.…”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/565 E. 2019/5585 K. 8.5.2019 T.

Yazımızı beğendiniz mi?

maya

Makale uzmanımız

Cevap yaz

E-posta adresiniz gizli tutulur. Gerekli alanlar işaretlidir*

Yazar
maya

Son Yazılar

Cinsel Birliktelik Olmaması veya Cinsel Şiddet Sebebiyle Boşanma

Eşlerden Birinin Cinsel Birliktelik Kurmaktan Kaçınması Boşanma Sebebi midir? Türk Medeni Kanununun 185. Maddesine göre…

2 gün önce

Nişan Eşyalarının İadesi

Nişanlanma; bir erkek ve bir kadının yörenin örf ve adetlerine veya kendi tercihlerine göre ileride…

3 hafta önce

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Kanun koyucu, Türk Hukukunda boşanma davalarını açıklarken; kadınların sahip oldukları hakları yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçme…

2 ay önce

Boşanma Davasından Vazgeçme ve Feragat Etme

Aile mahkemesine açılmış olan, evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla devam eden boşanma davaları kesin karara bağlanana…

3 ay önce

UYAP VATANDAŞ PORTAL BİLGİ SİSTEMİ NEDİR VE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bütün vatandaşlara sunulan; tüm adli ve idari mahkemeler ile icra…

11 ay önce

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Adından anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanmalarda imzalanan protokoldür. Anlaşmalı boşanma protokolü genel bir akit niteliğindedir. Şekil bakımından…

1 sene önce