Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma protokolü belgesini de içerecek olan anlaşmalı boşanma dilekçesi Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesinde belirlenen şekilde hazırlanır. Ancak kanun, anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemesi noktasında herhangi bir şart koşulu ortaya koymaz. Tarafların boşanma protokolünü kendi aralarında uzlaşarak, mümkünse avukatların nezaretinde hazırlamaları gerekir. Ancak boşanma dava dilekçesi belli şekil şartlarına sahip olmak durumundadır.

Boşanma Dilekçe Nasıl Hazırlanır?

Hukuk mahkemelerine; (konumuzla ilişkisi bulunan aile mahkemeleri de bu kapsamda yer alır) yapılacak başvurularda hazırlanacak boşanma dilekçelerinde sırası ile şu başlıklar bulunur;

  • Mahkeme’nin adı (bulunduğu il belirtilir)
  • Davacı adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi
  • Davalı adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi
  • Vekil bilgileri (avukatları varsa)
  • Davanın konusu
  • Dava hakkında açıklamalar ve iddialar
  • Deliller
  • Hukuki dayanak
  • Sonuç ve Talep
  • İmza (davacı ve varsa vekilin imzası)

Yazımızı beğendiniz mi?

maya

Makale uzmanımız

Cevap yaz

E-posta adresiniz gizli tutulur. Gerekli alanlar işaretlidir*

Yazar
maya

Son Yazılar

Nişan Eşyalarının İadesi

Nişanlanma; bir erkek ve bir kadının yörenin örf ve adetlerine veya kendi tercihlerine göre ileride…

3 hafta önce

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Kanun koyucu, Türk Hukukunda boşanma davalarını açıklarken; kadınların sahip oldukları hakları yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçme…

2 ay önce

Boşanma Davasından Vazgeçme ve Feragat Etme

Aile mahkemesine açılmış olan, evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla devam eden boşanma davaları kesin karara bağlanana…

3 ay önce

UYAP VATANDAŞ PORTAL BİLGİ SİSTEMİ NEDİR VE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bütün vatandaşlara sunulan; tüm adli ve idari mahkemeler ile icra…

11 ay önce

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Adından anlaşılacağı üzere anlaşmalı boşanmalarda imzalanan protokoldür. Anlaşmalı boşanma protokolü genel bir akit niteliğindedir. Şekil bakımından…

1 sene önce

Sevgisizlik ve İlgisizlik Sebebiyle Boşanma

Evlilikler temelde, toplumun devamlılığını sağlamak ve aile kurmak amacıyla yapılmaktadır. Ancak evlilik birliğini oluşturan ana…

2 sene önce