Kategoriler Genel

Boşanma Davasından Vazgeçme ve Feragat Etme

Aile mahkemesine açılmış olan, evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla devam eden boşanma davaları kesin karara bağlanana kadar olan süreç içerisinde, davadan feragat etmek veya vazgeçmek mümkündür.

Hangisini Seçmelisiniz? Feragat Mi? Vazgeçmek mi?

Boşanma davasından vazgeçme ya da feragat etme kararı, bireylerin çok iyi düşünerek ve kendi şartlarına en uygun olan yöntemi seçmelerini gerektiren bir karardır. Boşanma davasından vazgeçme ve feragat etme kararları farklı sonuçlar meydana getirmektedir.

Boşanma davası açma hazırlığında olan ya da hali hazırda açılmış boşanma davasından vazgeçme ile feragat etme arasında karar vermekte zorlanan bireylerin mağduriyet yaşamamaları adına bu süreçleri bir boşanma avukatı danışmanlığında yürütmeleri son derece önemlidir.

Boşanma Davasından Vazgeçmek

Boşanma davasından vazgeçildiğinde, yani boşanma davası geri alındığında, dava mahkeme tarafından hiç açılmamış sayılır. Boşanma davasından vazgeçmek; davacı tarafın açık rızası ve davalı tarafın kabulü ile gerçekleşebilmektedir. Boşanma davasından vazgeçen taraf, ilerde aynı ya da farklı sebeplere dayanarak tekrar boşanma davası açabilir.

Bu halde dahi, somut olayda karşı dava mevcut ise, eşler karşılıklı ve ayrı ayrı olarak vazgeçme ve kabul beyanlarında bulunmalıdır. Aksi halde tek taraflı olarak vazgeçme beyanında bulunan taraf, kendini çok zor ve geri dönülmez bir durum içinde bulabilecektir. Bu sebeple özellikle feragat ve vazgeçme beyanlarının avukatlar eşliğinde yapılması önem arz etmektedir.

Vazgeçilen boşanma davasının ilerde tekrar açılmasına engel olabilecek bazı istisnai gerekçeler uygulamada görülmektedir. Bunlar; hayata kast, zina, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma gibi gerekçelerle örneklendirilebilir. Bu sebeplerle açılan boşanma davaları karara bağlanmadan önce davacı tarafın vazgeçme kararı ile geri alınırsa, mahkeme tarafından davacı taraf eşini affetmiş olarak yorumlanabilir ve ilerde aynı gerekçeler ile boşanma davası açabilmesi mümkün olmayabilir. Bu halde dahi somut olaydaki durum ve şartlar ayrıca değerlendirilmelidir.

Boşanma Davasından Feragat Etmek Ne Anlama Gelir?

Boşanma davasından feragat etmek isteyen davacı eş, davanın belirli bir kısmından ya da tamamından bireysel kararla vazgeçebilir. Feragat kararı yalnızca davacı eş tarafından alınabilmektedir. Boşanma davasından feragat edebilmek için karşı tarafın onayını almak gibi bir koşul aranmamaktadır.

Bu halde dahi, somut olayda karşı dava mevcut ise, eşler karşılıklı ve ayrı ayrı olarak feragat beyanlarında bulunmalıdır. Aksi halde tek taraflı olarak feragat beyanında bulunan taraf, kendini çok zor ve geri dönülmez bir durum içinde bulabilecektir. Bu sebeple özellikle feragat ve vazgeçme beyanlarının avukatlar eşliğinde yapılması önem arz etmektedir.

Boşanma davasından feragat edebilmek için harici bir koşul öne sürülemez. Davacı tarafın feragat hakkı üzerinde bağlayıcı olan bir koşul veya durum hukuken geçerli değildir.

Boşanma davasından feragat edebilmek, boşanma davası karara bağlanana kadarki sürecin herhangi bir aşamasında gerçekleştirilebilir. Feragat edebilme hakkı, bazı istisnalar haricinde genel kapsamıyla bütün boşanma davalarında geçerlidir.

Ancak boşanma davasından feragat edildiğinde, feragat edilen boşanma sebebiyle aynı sebepten tekrar boşanma davası açılamaz. Ayrıca feragat beyanında bulunan taraf hakkında, aleyhte karar çıkmış gibi yargılama giderleri ve vekil ücretleri ödenme yükümlülüğü oluşur.

Boşanma davasından feragat edildikten sonra, evlilik birliğini devam ettirmek istemeyen eşler birlikte ya da bireysel olarak; feragat edilen boşanma gerekçesi haricinde bir sebeple tekrar boşanma davası açabilirler.

Feragat Kararının İptali Mümkün Müdür?

Kanun koyucu, boşanma davasından feragat kararının kapsamını Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.311’de yaptığı düzenlemede, feragat kararının kesin sonuç doğurduğunu ve davacının feragat kararından dönemeyeceğini belirmiştir.

Feragat kararının iptali yalnızca; irade bozukluğu, akıl hastalığı ya da davacının fiil ehliyetine sahip olması önünde başkaca sorunlar oluşması gibi usulen hukuka aykırı sebeplere mümkün olmaktadır.

Boşanma Davasından Feragat Başvurusu Nasıl Yapılır?

Boşanma davasından feragat etme başvurusu; dilekçe ya da duruşma sırasında sözlü beyan ile yapılabilmektedir. Feragat kararı başkaca bir koşul veya şarta bağlı gerçekleşmez. Feragat başvurusu yapan tarafın karar kesinleştikten sonra boşanma davasında aleyhte hüküm verilmiş gibi dosya masrafları, dava giderleri ve avukatlık ücretlerini ödemesi gerekmektedir. Kısmi feragat durumunda ise yargılama giderlerinin ödenmesi gereken kısmı feragat oranına göre belirlenmektedir.

Boşanma Davasından Feragat Eden Taraf Haklarından Feragat Etmek Demek Midir?

Boşanma davasından feragat etmek, boşanma ile doğacak haktan feragat etmek demek değildir. Bu düşünce hayatın olağan akışını bozucu nitelikte olduğu için uygun değildir.

Boşanma davasından feragat etmek; yalnızca dava açılırken öne sürülen boşanma gerekçe ve iddialarından feragat etmek anlamına gelmektedir. Feragat edilen bu gerekçeler ile davacı tarafın yeniden boşanma davası açma hakkı bulunmamaktadır.

Yazımızı beğendiniz mi?

maya

Makale uzmanımız

Cevap yaz

E-posta adresiniz gizli tutulur. Gerekli alanlar işaretlidir*

Yazar
maya

Son Yazılar

Önceden Açılan Boşanma Davasının Yeni Açılan Boşanma Davasına Etkisi

Önceden açılan boşanma davasının yeni açılan boşanma davalarına olan etkisinin tespiti bakımından çeşitli ihtimaller bulunmakta…

4 hafta önce

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Türk Medeni Kanununun 335. Maddesine göre; henüz ergin olmamış olan çocuk anne ve babasının velayeti…

4 ay önce

Cinsel Birliktelik Olmaması veya Cinsel Şiddet Sebebiyle Boşanma

Eşlerden Birinin Cinsel Birliktelik Kurmaktan Kaçınması Boşanma Sebebi midir? Türk Medeni Kanununun 185. Maddesine göre…

4 ay önce

Nişan Eşyalarının İadesi

Nişanlanma; bir erkek ve bir kadının yörenin örf ve adetlerine veya kendi tercihlerine göre ileride…

5 ay önce

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Kanun koyucu, Türk Hukukunda boşanma davalarını açıklarken; kadınların sahip oldukları hakları yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçme…

6 ay önce

UYAP VATANDAŞ PORTAL BİLGİ SİSTEMİ NEDİR VE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bütün vatandaşlara sunulan; tüm adli ve idari mahkemeler ile icra…

1 sene önce