Bursa Boşanma Avukatı

Avukatlar geniş hukuk literatüründe bulunan sayısız dava türüyle ilgilenir. Haklı veya haksız olmasına bakmaksızın, müvekkilinin kanunen sahip olduğu bütün hakları savunmak ve korumakla yükümlüdür. Bu bağlamda en çok karşılaşılan davalardan birisi Medeni Kanun kaynaklı anlaşmazlıklardan ortaya çıkan boşanma davalarıdır. Eşler boşanma sürecinde birbirlerine güvenseler dahi, uzman bir avukat yardımı hem sürecin hızlanması hem de iki tarafın da hak kaybına uğramaması için tavsiye edilir. Eşlerin anlaşma durumuna bağlı olarak boşanması iki şekilde olabilir. Eşler birbirlerine anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açarak boşanma yoluna gidebilirler. Boşanma davası açma konusunda uzman bir avukat yardımı almak hem eşler hem de çocukları açısından boşanma sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.

Avukat Fatih Yavaş

Sıkça Sorular Sorular

Boşanmak için avukat ücreti ne kadar?

Boşanma süreci zor ve stresli bir dönem olabilir, bu yüzden boşanma avukatı ücretleri konusunda endişe etmek doğaldır. Ancak, boşanma avukatı ücretleri çok farklı olabilir ve genellikle avukatın deneyimine, ününe ve hizmetlerinin kapsamına göre belirlenir. Bu ücretler, boşanma sürecinin karmaşıklığına ve uzunluğuna göre değişebilir.

Boşanmak için devlet avukat verir mi?

Evet, boşanmak isteyenler için devlet avukat hizmetleri mevcuttur. Devlet avukatları, boşanma süreci için gerekli olan tüm hukuki işlemleri yürütür ve boşanma davasını takip eder. Devlet avukatı hizmetleri ücretsizdir ve boşanmak isteyenler tarafından kolaylıkla erişilebilir. Ancak, devlet avukatlarının sayısı sınırlıdır ve bekleme süreleri uzun olabilir. Bu nedenle, devlet avukatlarının hizmetlerini tercih edenler boşanma sürecinin uzun sürebilmesi riskini de taşıyabilir.

Bursa boşanma davası nerede açılır?

Boşanma talepli davalar Aile Mahkemesi’nin görev alanına girmektedir. Yani bir kişinin ceza mahkemelerinde boşanma ihtimali söz konusu değildir. Bursa’da boşanma davaları, Bursa’nın merkez ilçeleri için Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri‘nde açılır. Diğer ilçelerde ise, örneğin İznik İlçesinde İznik Aile Mahkemesi yetkilidir.

Boşanmak için Avukat Tutmaya Gerek Var mı?

Boşanma süreci zor ve stresli bir dönem olabilir, bu yüzden boşanma sürecinde bir avukatın yardımını almayı düşünenler için anlaşılabilir bir soru olabilir. Ancak, boşanma sürecinde bir avukatın yardımı alınması genellikle faydalıdır ve özellikle de boşanma süreci karşı tarafın da itiraz etmesi durumunda önemlidir.

Bursa’da Boşanma İçin En İyi Avukatlar

Bursa’da boşanma avukatı ararken, öncelikle avukatınızın boşanma hukuku konusunda deneyimli olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, avukatınızın size yardımcı olacak ve süreci yönetebilecek bir üslupla çalıştığından emin olmalısınız. Bursa’da boşanma avukatı ararken, ayrıca avukatınızın makul ücretler karşılığında hizmet verebileceğini de dikkate almalısınız.

Boşanmak İçin Ne Kadar Süre Gerekir?

Boşanma süreci, iki tarafın da mutabakatı ile gerçekleşebileceği gibi, bir tarafın tek taraflı olarak talebi ile de gerçekleşebilir. Eğer iki taraf da mutabakat etmişse, boşanma süreci çok daha hızlı ve kolay olacaktır. Ancak bir tarafın boşanmayı istememesi durumunda, süreç biraz daha

Eşler Ne Kadar Ayrı Kalırsa Boşanır?

Eşlerin birbirlerinden ayrı kalması, boşanma nedeni olarak kullanılabilir. Ancak, eşlerin ayrı kalmasının boşanmaya neden olup olmayacağı, eşlerin ayrılık sebebine göre değişebilir. Örneğin, eşlerin mutsuzluk sebebiyle ayrılık kararı almaları durumunda, boşanma süreci hızlı ve kolay olabilir. Ancak eşlerin birbirlerinden ayrılmalarının nedeni konusunda anlaşmazlık varsa, boşanma süreci biraz daha uzun sürebilir.

Boşanma Sebepleri

Avukatın boşanmak için geçerli sebepler olup olmadığını değerlendirmesi sonucunda, belirli kriterlere ve kanun maddelerine dayanarak boşanma dilekçesini hazırlar ve davayı başlatır.

  • Aldatma, boşanma davalarının en yaygın sebebidir.
  • Eşlerden bir tanesi, diğer bireyin hayatına kast eder, kötü muamelede bulunur veya kırıcı davranışta bulunursa; bunlar da boşanma için gerekli şartları oluşturur.
  • Eşlerden biri, diğerini haysiyetsiz bir hayata zorlarsa veya onu küçük düşürücü bir suç işlerse, yine boşanma davası için gerekli koşullar oluşmuş demektir.
  • Eşlerden biri haksız bir şekilde ortak konutu terk ederse veya eşlerden birisi akıl hastalığı sahibiyse de; Medeni Kanun gereğince bu durumda boşanma davası açmak mümkündür.
  • Evlilik birliği taraflardan bir tanesini çekilmez derecede etkilerse, bu anlamda temelden sarsıldığına dair bir delil bulunur ve boşanma davası açılabilir.

Boşanma sebeplerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi önemlidir, çünkü hakimler dava sürecinde bu kriterlere göre inceleme yapacaklardır ve sebepler doğru belirtilmezse dava sonucu istenildiği gibi olmayabilir. Bu yüzden de davanın hazırlık süreci mutlaka avukat ile birlikte yürütülmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sebebi hukuka uygun bir şekilde tespit edildikten sonra, boşanma dava dilekçesi buna göre hazırlanmak zorundadır. Bu sayede tarafların boşanmaya ek olarak farklı talepleri de olabilecektir. Bundan dolayı da müvekkil ile ayrıntılı bir görüşme yapılır ve bu sayede net bir şekilde dava konusu belirlenmiş olur. Müvekkilin çocuk üzerinde velayet hakkı, nafaka talebi, mal paylaşımı ve tazminat talepleri bu konuların başında gelir. Avukat boşanma dava dilekçesi için talep edilen sonucun elde edilmesi için kuvvetli delilleri sunmalıdır. Eğer o yazılı deliller, dava açıldığı an dosyaya eklenemiyorsa; mutlaka yer gösterilecek mahkeme üzerinden delil oluşturulmalıdır. Delil özellikle tanık olarak sunuluyorsa ise tanıkların adları, soyadları ve adresleri de dava dosyasına konu olmalıdır. Dava dosyası bu şekilde tekemmül edildikten sonra ise harç ve giderleri vezneye yatırılmalı ve dosya teslim edilmelidir. Bu sayede boşanma davasının açılması için teamüllerde ve kanunda gerekli olan bütün yeterlilikler yerine getirilmiş olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, boşanan çiftlerin hukuki olarak yeniden evlenme hakları doğmaktadır. Boşanan kadın, eşinin soy ismini kullanma hakkını kaybeder, ancak boşanma sonrasında evlilik ile kazanılan vatandaşlık, kayın hısımlığı ve erginlik sona ermemektedir.

Nafaka Avukatı Kimdir?

Hukukumuzda pek çok nafaka türü bulunmaktadır. Yardım nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası bunlar arasında sayılabilir. Bu nafakaların talep edilmesi, miktarı, şartları ve artırım oranları gibi hususlar uzmanlık gerektirdiğinden bu alan üzerinde çalışan avukatlar da nafaka avukatı olarak tanımlanmaktadır.

Nafaka avukatı; kendisine hukuki destek için başvuran müvekkillerini dinleyerek onlar için en iyi şartlarda nafaka talep edip hızlı bir şekilde karar alınması için çalışır. Kararın alınması sonrasında da nafakanın; nafaka yükümlüsünden tahsili için icra yoluna başvurur.

Hukukumuzda nafaka yükümlülüğüne uymamanın hapis cezası vardır. Ancak bu cezanın çıkması için İcra ve İflas Kanununda düzenlenen zaman aşımı ve ödeme sürelerine riayet edilerek İcra Ceza Mahkemesinde dava açılması gerekir. Nafaka avukatı; uzmanlık alanının bir gereği olarak bu sürelere ve usullere riayet edip nafaka ödemeyen yükümlü hakkında gerekli şikayetlerde bulunarak nafakanın en iyi şekilde tahsilini sağlar.

Hükmedilen nafaka miktarı zaman içerisinde enflasyonun da etkisi ile düşük kalabilir. Lehine nafaka hükmedilen kişinin ihtiyaçlar artabilir veya nafaka yükümlüsünün maddi durumunda iyileşmeler meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda da nafaka avukatı; nafakanın artırılması ve bundan sonra da bir daha dava açılmasına gerek kalmayacak şekilde her sene belirlenen oranda artırılması için nafaka artırım davası açmaktadır. Yine şartların gerçekleşmesi halinde nafakasının düşürülmesi veya nafakanın kaldırılması davaları da açılmaktadır.

Kısaca nafaka avukatı en iyi şekilde; nafakaya hükmedilmesi, nafakanın tahsili, nafaka ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin cezalandırılması, nafakanın artırılması, azaltılması ve kaldırılması konularında sahip olduğu uzmanlık çerçevesinde yasal avukatlık faaliyeti yürütür.

Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

Hukukumuzda boşanma davası pek çok sebebe dayalı olarak açılması mümkündür. Ancak davacı eşin tek celsede boşanmak istediği durumlarda davanın hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak şekilde açılması gerekmektedir.

Tek celsede boşanmanın bilinen en yaygın yolu “anlaşmalı boşanma davası”dır. Eğer eşler 1 yıldan uzun süredir evliyse ve boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında anlaşıyorlarsa tasviye edilecek boşanma davası türü; anlaşmalı boşanma davasıdır. Bu dava türünde taraflar alınacak duruşma gününde duruşma sırasında hazır bulunur ve varmış oldukları anlaşma çerçevesinde tek celse boşanmayı gerçekleştirirler. Sonrasında Mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılır ve taraflar istinaf haklarından feragat ederek kararı kesinleştirirler ve resmi olarak boşanma gerçekleşmiş olur, nüfus müdürlüğünde boşanmaya ilişkin kayıt işlenir.

Tarafların 1 yıldan uzun süreli bir evlilikleri yoksa veya boşanma ve boşanmanın ferileri hususunda anlaşamıyorlarsa bu halde çekişmeli boşanma davası açılması tavsiye edilmektedir. Çekişmeli boşanma davasının tek celsede sona ermesi oldukça zor olmakla birlikte şartlar gerçekleşirse tek celsede sonuçlandırılabilir. Örneğin açılan çekişmeli boşanma davası sadece şiddetli geçimsizliğe dayalı olarak açıldıysa, bu duruma şahit olan tanıklar ilk duruşmada hazır edilip mahkeme tarafından da ilk duruşmada ön inceleme bitirilip tahkikata geçilir ve hazır olan tanıklar dinlenirse, davacı ve davalı taraf duruşmada hazır olursa, toplanacak başka bir delil de yoksa dava tek celsede sonuçlandırılabilir. 1 yıldan uzun süre evli kalmamış olan “ünlüler”in tek celsede boşanmaları bu şekilde olmaktadır.

İletişim

Maya Hukuk Bürosu

Çalışma Saatleri

Haftanın Her Günü

08:30 – 20:00

Adres

Karaman, Yılmar Plaza, Söğüt Sk. No:170 Kat. 4 Daire. 33, 16130 Nilüfer/Bursa