Avukat Fatih Yavaş

Avukat Fatih Yavaş Hakkında

Bursa Maya Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’nin kurucu avukatlarından Av. M. Fatih Yavaş Balıkesir doğumludur. İlköğretimine Diyarbakır Mehmetçik İlköğretim Okulunda başlayan M. Fatih Yavaş lise eğitimini Kuleli Askeri Lise’sinde almış, 2011 yılında Hava Harp Okulu 1. sınıf eğitimini tamamlamasından sonra askeri kariyerine kendi isteği ile son vermiştir. Daha sonra kariyerine hukuk alanında devam etme kararı alan M. Fatih Yavaş, Hukuk eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış ve avukatlık mesleğini Bursa‘da sürdürmektedir.

1 yıllık stajyer avukatlık sürecini Bursa’da bitirdikten sonra, Bursa Barosu stajyer avukatlar başkanlığı görevini üstlenmiş ve bu görevini başarı ile tamamlayarak, avukatlık görevini icra etme hakkını kazanmıştır. Halen Bursa’da avukatlık mesleğini icra eden M. Fatih Yavaş:

  • Ceza Hukuku,
  • Ticaret Hukuku,
  • Aile Hukuku ve Boşanma,
  • Gayrimenkul Hukuku ve
  • İcra Hukuku

gibi alanlarda müvekkillerine, ihtiyaçları olan hukuki yardımı sunmaktadır.

Maya Hukuk Bürosu

Avukatlar geniş hukuk literatüründe bulunan sayısız dava türüyle ilgilenir. Haklı veya haksız olmasına bakmaksızın, müvekkilinin kanunen sahip olduğu bütün hakları savunmak ve korumakla yükümlüdür. Bu bağlamda en çok karşılaşılan davalardan birisi Medeni Kanun kaynaklı anlaşmazlıklardan ortaya çıkan boşanma davalarıdır. Eşler boşanma sürecinde birbirlerine güvenseler dahi, uzman bir avukat yardımı hem sürecin hızlanması hem de iki tarafın da hak kaybına uğramaması için tavsiye edilir. Eşlerin anlaşma durumuna bağlı olarak boşanması iki şekilde olabilir. Eşler birbirlerine anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açarak boşanma yoluna gidebilirler. Boşanma davası açma konusunda uzman bir avukat yardımı almak hem eşler hem de çocukları açısından boşanma sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.

Boşanma Sebepleri

Avukatın boşanmak için geçerli sebepler olup olmadığını değerlendirmesi sonucunda, belirli kriterlere ve kanun maddelerine dayanarak boşanma dilekçesini hazırlar ve davayı başlatır.

  • Aldatma, boşanma davalarının en yaygın sebebidir.
  • Eşlerden bir tanesi, diğer bireyin hayatına kast eder, kötü muamelede bulunur veya kırıcı davranışta bulunursa; bunlar da boşanma için gerekli şartları oluşturur.
  • Eşlerden biri, diğerini haysiyetsiz bir hayata zorlarsa veya onu küçük düşürücü bir suç işlerse, yine boşanma davası için gerekli koşullar oluşmuş demektir.
  • Eşlerden biri haksız bir şekilde ortak konutu terk ederse veya eşlerden birisi akıl hastalığı sahibiyse de; Medeni Kanun gereğince bu durumda boşanma davası açmak mümkündür.
  • Evlilik birliği taraflardan bir tanesini çekilmez derecede etkilerse, bu anlamda temelden sarsıldığına dair bir delil bulunur ve boşanma davası açılabilir.

Boşanma sebeplerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi önemlidir, çünkü hakimler dava sürecinde bu kriterlere göre inceleme yapacaklardır ve sebepler doğru belirtilmezse dava sonucu istenildiği gibi olmayabilir. Bu yüzden de davanın hazırlık süreci mutlaka avukat ile birlikte yürütülmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sebebi hukuka uygun bir şekilde tespit edildikten sonra, boşanma dava dilekçesi buna göre hazırlanmak zorundadır. Bu sayede tarafların boşanmaya ek olarak farklı talepleri de olabilecektir. Bundan dolayı da müvekkil ile ayrıntılı bir görüşme yapılır ve bu sayede net bir şekilde dava konusu belirlenmiş olur. Müvekkilin çocuk üzerinde velayet hakkı, nafaka talebi, mal paylaşımı ve tazminat talepleri bu konuların başında gelir. Avukat boşanma dava dilekçesi için talep edilen sonucun elde edilmesi için kuvvetli delilleri sunmalıdır. Eğer o yazılı deliller, dava açıldığı an dosyaya eklenemiyorsa; mutlaka yer gösterilecek mahkeme üzerinden delil oluşturulmalıdır. Delil özellikle tanık olarak sunuluyorsa ise tanıkların adları, soyadları ve adresleri de dava dosyasına konu olmalıdır. Dava dosyası bu şekilde tekemmül edildikten sonra ise harç ve giderleri vezneye yatırılmalı ve dosya teslim edilmelidir. Bu sayede boşanma davasının açılması için teamüllerde ve kanunda gerekli olan bütün yeterlilikler yerine getirilmiş olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, boşanan çiftlerin hukuki olarak yeniden evlenme hakları doğmaktadır. Boşanan kadın, eşinin soy ismini kullanma hakkını kaybeder, ancak boşanma sonrasında evlilik ile kazanılan vatandaşlık, kayın hısımlığı ve erginlik sona ermemektedir.

Avukatlık Ruhsatnamesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma protokolü belgesini de içerecek olan anlaşmalı boşanma dilekçesi Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesinde belirlenen şekilde hazırlanır. Ancak, kanun anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemesi noktasında herhangi bir şart koşulu ortaya koymaz. Tarafların boşanma protokolünü kendi aralarında uzlaşarak, mümkünse avukatların nezaretinde hazırlamaları gerekir. Ancak boşanma dava dilekçesi belli şekil şartlarına sahip olmak durumundadır.

Boşanma Dilekçe Nasıl Hazırlanır?

Hukuk mahkemelerine; (konumuzla ilişkisi bulunan aile mahkemeleri de bu kapsamda yer alır) yapılacak başvurularda hazırlanacak boşanma dilekçelerinde sırası ile şu başlıklar bulunur;
Mahkeme’nin adı (bulunduğu il belirtilir)
Davacı adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi
Davalı adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi
Vekil bilgileri (avukatları varsa)
Davanın konusu
Dava hakkında açıklamalar ve iddialar
Deliller
Hukuki dayanak
Sonuç ve Talep
İmza (davacı ve varsa vekilin imzası)

Anlaşmalı boşanma protokolü ise genel bir akit niteliğindedir. Şekil bakımından herhangi bir şart aranmıyor olsa da, mahkemece muğlak hususların olmaması istenecektir. Net ifadelerin kullanılması gerekir. Tabii mahkeme protokolde bulunmayan veya tarafların herhangi bir şekilde haklarına zarar veren hususlarla ilgili tasarrufta bulunmaz. Hakim taraflara bu protokol üzerinde tam uzlaşı halinde olup olmadıklarını sorar ve onaylarını aldıktan sonra kararı verir. Yani, bu hususları tespit etmek ve haklarınızı koruyacak biçimde protokole eklemek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu noktada kayba uğramamak adına boşanma uzmanı avukatlardan destek alabilirsiniz.

Haftanın Her Günü

08:30 – 20:00